Hyppää sisältöön
Media

Pasi Moisio: Avoin tietopohja mahdollistaa komiteatyön läpinäkyvyyden ja tutkimusperusteisuuden

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 5.6.2020 8.30
Kolumni
Pasi Moisio

Sosiaaliturvakomitean periaatteiden mukaisesti kaikilla komitean työhön osallistuvilla on oltava käytössään sosiaaliturvasta samat tiedot. Näin uudistuksen valmistelu ja päätöksenteko on tasavertaista. Haluamme, että myös muut suomalaiset voivat seurata ja arvioida uudistuksen valmistelua ja päätöksentekoa samojen tietojen perusteella. Tämä on mahdollista vain yhteisen ja avoimen tietopohjan kautta.

Yhteinen ja avoin tietopohjan kokoaa ja jäsentää komitean päätöksenteon taustalla olevaa tutkimus- ja selvitysaineistoa sekä varmistaa sen tieteellisen laadun. Tietopohjan avulla voidaan kuvata yksittäisen päätöksen takana oleva tutkimusnäyttö, ja näin tuoda se avoimeen julkiseen keskusteluun ja akateemiseen arviointiin. Lisäksi on tärkeää, että komitean ja jaostojen materiaali tuodaan julkisuuteen jo käsittelyvaiheessa, koska yhteiskunnallisen keskustelu on keskeinen osa valmistelua komiteatyössä.

Tietopohja sisältää tutkimus- ja selvitysmateriaalit, vaikutusarviot sekä laskentamallit, joita komitea ja jaostot tuottavat, tilaavat tai käyttävät uudistuksen valmistelussa ja päätöksenteossa. Se kootaan avoimesti saataville sosiaaliturvauudistuksen verkkosivuille. Tietopohjaan luodaan myös ihmislähtöinen tilannekuva siitä, miten sosiaaliturva konkreettisesti toimii kotitalouksien tasolla. Laskentamallien ja visualisoitujen esimerkkilaskelmien avulla kuvataan, mitä sosiaaliturva antaa ja velvoittaa ihmisiltä ja perheiltä eri elämäntilanteissa, sekä miten palvelut yhdistyvät etuuksiin. Komitean työn edetessä ihmislähtöiset esimerkkilaskelmat laajenevat kuvaamaan valmisteltavia uudistuksia ja niiden vaikutuksia yksilöiden ja perheiden toimeentuloon.

Kansainväliset vertailut ovat keskeisellä sijalla tietopohjassa. Vertailut Pohjoismaihin ja muihin länsimaihin kertovat paljon oman sosiaaliturvamme arvovalinnoista sekä tarjoavat suuntaa ja realismia pohtiessamme oman järjestelmämme ongelmia ja uudistusvaihtoehtoja.

Tietopohjan keskeisenä tavoitteena on informaatiomuotoilu eli tiedon esittäminen mahdollisimman ymmärrettävästi ja helppolukuisesti. Tiedon määrän lisääntyminen vaatii sen esittämismuodoilta paljon. Käytämme esimerkiksi kiteyttämistä ja visualisointia tukeaksemme komitean päätöksentekoa, julkista keskustelua ja reaaliaikaista viestintää komiteassa käsiteltävistä asioista.

Avoimuus helpottaa yhteistyön tekemistä

Sosiaaliturvan rakenteiden uudistus ei ole mahdollista ilman yhteiskunnallista keskustelua uudistuksen arvovalinnoista ja valmisteltavien uudistusten vaikutuksista. Komitean on kyettävä viestimään uudistuksen etenemisestä ja perustelemaan tehtyjä valintoja nopeatempoisessa poliittisessa ja julkisessa keskustelussa. Julkinen tietopohja helpottaa tätä. Yhteinen ja avoin tietopohja yksinkertaistaa myös laajan uudistuksen sisäistä viestintää.

Avoin tietopohja tukee myös komitean ja yliopistomaailman yhteistyön syntymistä. Tutkimus- ja arviointijaosto ja siinä edustetut tutkimuslaitokset luovat yhdessä yliopistojen kanssa tutkijaverkoston tukemaan tietopohjan rakentamista. Tutkimus- ja arviointijaosto valmistelee muiden jaostojen avustamana esityksen tietopohjan arkkitehtuurista ja tarvittavista resursseista Komitean seuraavaan kokoukseen kesäkuussa.

Pasi Moisio, sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja

Sivun alkuun