Hyppää sisältöön
Media

Asiantuntijaryhmä selvittää elämän loppuvaiheen hoitoa ja eutanasiaa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 5.6.2018 13.10
Tiedote 84/2018

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän selvittämään elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa, itsemääräämisoikeutta sekä saattohoitoa ja eutanasiaa koskevia sääntelytarpeita. Elämän loppuvaiheen hoito käsittää palliatiivisen eli oireita lievittävän hoidon ja saattohoidon.

Useimpien Euroopan maiden tavoin eutanasia ei ole Suomen lain mukaan sallittua. Eräissä maissa, kuten Belgiassa, Hollannissa, Luxemburgissa, Kolumbiassa ja Kanadassa on voimassa olevaa lainsäädäntöä, joka mahdollistaa eutanasian tai itsemurhassa avustamisen.

- Nyt asetettu työryhmä vastaa osaltaan siihen tarpeeseen, mikä nostettiin esille eduskunnalle tehdyssä ns. eutanasia-aloitteessa, toteaa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko

Lakialoitteen tarkoituksena oli auttaa kuolevia ja kärsiviä henkilöitä, jotka haluavat omasta vapaasta tahdostaan kuolinapua tilanteessa, jossa lääketiede ei pysty riittävästi auttamaan. Aloitteessa toivottiin myös, että korkeatasoisen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon saatavuus turvataan kattavasti koko Suomessa. Eduskunta hylkäsi varsinaisen aloitteen toukokuussa 2018, mutta edellytti, että laajapohjainen asiantuntijaryhmä ryhtyy selvittämään asiaa. 

- Olen iloinen, että olemme ministeriössä voineet vastata eduskunnan toiveeseen näin nopeasti ja kattava selvitys elämän loppuvaiheen hoidosta lähtee nyt heti vahvasti liikkeelle. Loppuelämän hoitoon liittyy useita eettisiä kysymyksiä, joista yhtenä tärkeimmistä kansalaisten yhdenvertaisuus hoitoon pääsyssä, toteaa ministeri Saarikko.

Työryhmä työskentelee kesän 2021 puoliväliin asti

Ensimmäisessä vaiheessa työryhmä luo kokonaiskuvan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän tilanteesta ja meneillään olevasta kehityksestä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestämiseksi sekä elämän loppuvaiheen hoitoa ohjaavasta lainsäädännöstä. Lisäksi se selvittää, millaista eutanasiaa tai avustettua itsemurhaa koskevaa lainsäädäntöä ja käytäntöjä on muissa maissa.

Toisessa vaiheessa työryhmä arvioi alustavasti eutanasiaa koskevien lainsäädäntömuutosten tarpeellisuutta. Varsinaista eutanasian sallivan lainsäädäntömuutosten tarvetta voidaan aidosti arvioida vasta sitten, kun palliatiivisen ja saattohoidon palvelut on saatu Suomessa kattavasti käytäntöön.

Asiantuntijaryhmän alaisuudessa työskentelee alatyöryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella ja ohjata eduskunnan syksyllä 2017 myöntämän määrärahan käyttöä. Yhden miljoonan euron määräraha käytetään palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittämiseen erityisvastuualueilla sekä valtakunnalliseen koulutus- ja viestintäkampanjaan. 

Lisätietoja (päivitetty 15.2.2020)
Lääkintöneuvos Sirkku Jyrkkiö, STM, p. 0295 163 367
Erityisasiantuntija Maija Miettinen, ETENE, STM, p. 0295 163 452 
Lääkintöneuvos Kaisa Halinen, STM, p. 0295 163 154

Tietoa aiheesta

  • Palliatiivisella eli oireita lievittävällä hoidolla tarkoitetaan parantumattomasti sairaan potilaan ja hänen läheistensä aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa silloin kun kuolemaan johtava tai henkeä uhkaava sairaus aiheuttaa potilaalle tai hänen läheisilleen monenlaista kärsimystä ja heikentää heidän elämänlaatuaan. 
  • Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa, joka ajoittuu viimeisille elinviikoille tai päiville.
Sivun alkuun