Hyppää sisältöön
Media

Asiantuntijaryhmä ryhtyy selvittämään varautumista seuraavaan epidemia-aaltoon

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.2.2022 13.28
Tiedote 45/2022
koronavirus

Sosiaali- ja terveysministeriö on uudistetun hybridistrategian mukaisesti asettanut työryhmän selvittämään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän varautumista mahdolliseen seuraavaan COVID-19 -epidemia-aaltoon.

Hybridistrategian tavoite on vakauttaa yhteiskunta mahdollisimman avoimeksi, tukea jälkihoitoa ja jälleenrakennusta sekä varautua globaalin pandemian jatkumiseen. Nyt asetettu työryhmä kokoaa strategian mukaisesti keskeiset näkökohdat sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallisesta ja voimavarallisesta varautumisesta koronaepidemian hoitoon.

Selvitysryhmän tehtävänä on muun muassa muodostaa valtakunnallinen tilannekuva sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteetin riittävyydestä suhteessa mahdollisiksi arvioituihin epidemiaskenaarioihin vuoden 2022 aikana. Se tekee myös ehdotuksen kiireellisistä toimenpiteistä kapasiteetin vahvistamiseksi.

Erityisesti ryhmän odotetaan tekevän ehdotuksen tehohoidon ja tehovalvonnan valtakunnallisesta suunnittelusta. Ryhmän tulee nostaa esiin erityisiä ongelmatilanteita ja ratkaisuehdotuksia testauskapasiteetin ylläpitämisestä ja jäljityksen sujuvoittamisesta, sekä tarpeita ja esimerkkejä koetelluista hyvistä käytännöistä ja toimintatavoista alueellisten koronatoimien tehostamiseksi.

Selvitysryhmä laatii ehdotuksen toimeenpantavien asioiden tarkistuslistasta toimivaltaisten viranomaisten päätöksenteon tueksi. Työssään selvitysryhmä seuraa epidemian kehittymistä ja huomioi ajantasaisen kansainvälisen tiedon pandemiatilanteesta. 

Selvitysryhmä laatii työstään loppuraportin 30.4.2022 mennessä. 

Ryhmän puheenjohtajana toimii sairaalaneuvos Rauno Ihalainen. 


Lisätietoja

Selvitysryhmän puheenjohtaja Rauno Ihalainen, p. 050 68 048
Johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio Pulkki, p. 0295 163 382
Osastopäällikkö Satu Koskela, p. 0295 163 380
 

Sivun alkuun