Hyppää sisältöön
Media

Expertgrupp: Långvariga symptom efter covid-19 kan förekomma hos ungefär varannan vuxen – vaccinerna minskar risken och lindrar symptomen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.1.2022 11.10 | Publicerad på svenska 7.1.2022 kl. 11.22
Pressmeddelande 5/2022

En expertgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet har färdigställt sitt första nationella konsensusuttalande om postcovid, det vill säga långvariga symptom efter covid-19. Konsensusuttalandet har utarbetats med hjälp av flera undersökningar, litteraturöversikter och gruppens möten. 

Enligt Världshälsoorganisationen WHO:s definition av postcovid börjar de långvariga symtomen av covid-19 inom tre månader från att infektionen börjat, de pågår i minst två månader och det finns ingen annan förklaring till symptomen. Till de allmänna symptomen hör i synnerhet utmattning, andnöd, kognitiva svårigheter och flera andra symptom som försvårar det dagliga livet. Postcovid har också definierats på andra sätt. 

Av expertgruppens uttalande framgår det att postcovid, beroende på definitionen, förekommer hos ungefär varannan vuxen och hos cirka ett av femtio barn efter en SARS-CoV-2-infektion. De långvariga symptomen är vanligare om sjukdomen krävt sjukhusvård, men postcovid kan också uppstå efter en lindrig infektion eller en infektion utan symtom.

De långvariga konsekvenserna ännu okända – multiprofessionell vård och rehabilitering rekommenderas

Mekanismerna för postcovid beskrivs tills vidare som att viruset infekterar flera organ. Följden kan vara en långvarig inflammation, vävnadsskada eller störning i immunförsvaret som kan vara förknippad med koagulation och felregleringar i det autonoma nervsystemet. Psykosocial belastning i samband med sjukdomen kan också påverka symptomen. De långvariga konsekvenserna är inte kända. 

Expertgruppen konstaterar i sitt uttalande att de mRNA-vacciner som används minskar risken för postcovid och att vaccinen ofta har en gynnsam effekt på symptomen.

Tillsvidare behandlas endast symptomen och behandlingen sker på basis av erfarenhet. Multiprofessionell vård och rehabilitering rekommenderas vid denna multifaktoriella sjukdom. När primärvården och den specialiserade sjukvården integreras i välfärdsområdena torde det finnas bättre möjligheter att bilda multiprofessionella team med bred kompetens, än vid de nuvarande hälsovårdscentralerna.

Hela tiden mer kunskap om postcovid

Finlands och övriga länders forskningskunskap om och erfarenhet av postcovid ökar hela tiden.

Det finns redan tusentals fackgranskade studier om postcovid. En systematisk informationssökning gav expertgruppen mer än 10 000 träffar. 

Expertgruppens mandatperiod började den 1 september 2021 och pågår till den 31 december 2022. Gruppen fortsätter att analysera information om postcovid och uppdaterar sitt konsensusuttalande under 2022. 

Kanslichef Kirsi Varhila tackar gruppen för det så här långt väl utförda och viktiga arbetet med att sammanställa information för beslutsfattandet. 

”Postcovid är ett allvarligt hot som vi måste förbereda oss på i samhället och i social- och hälsovårdssystemet”, säger Varhila. 

Mer information:

Risto O. Roine, professor i neurologi, ordförande för expertgruppen, Finska hjärnan rf., tfn 040 702 46 93 (expertgruppens konsensusuttalande)
Kirsi Varhila, kanslichef, [email protected]

Sivun alkuun