Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kirsi Varhila:
Asiakasseteli lisäisi yhdenvertaisuutta – huoli asiakkaiden valikoinnista on ylimitoitettu

Sosiaali- ja terveysministeriö
11.9.2018 9.24
Kolumni

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakassetelit on suunniteltu osaksi tulevaa sote-mallia ja valinnanvapautta. Ne vahvistaisivat asiakkaiden mahdollisuutta vaikuttaa omiin palveluihinsa ja olisivat monessa mielessä nykyisiä palveluseteleitä asiakaslähtöisempi väline. Huoli siitä, että palvelujen tuottajat alkaisivat valikoida asiakassetelin saaneita asiakkaita, on ylimitoitettu.

Kaikkien maakuntien olisi otettava asiakassetelit käyttöön, mikä parantaisi ihmisten yhdenvertaista asemaa verrattuna nykyisiin palveluseteleihin. Asiakasseteleiden tarkoitus on, että ihmiset saavat palvelut aiempaa jouhevammin ja ilman pitkää jonotusta.

Nykyisessä palvelusetelijärjestelmässä palvelusta maksettavan omavastuuosuuden suuruus vaihtelee. Asiakasseteli sen sijaan lisäisi valintamahdollisuutta tuloista riippumatta, sillä asiakkaan maksettava osuus olisi sama kaikilla tuottajilla. Maksun perisi maakunta, ei palveluntuottaja itse.

Asiakas voisi käyttää setelin missä tahansa maakunnassa eli valita palveluntuottajan koko Suomen alueelta. Sama pätee sote-keskuksen ja maakunnan liikelaitoksen valintaan. Asiakas voisi valita minkä tahansa maakunnan liikelaitoksen palvelut, mikä vastaa nykyistä käytäntöä erikoissairaanhoidossa.

Odotettu uudistus sosiaalihuollossa

Asiakasseteleiden käyttöönotto olisi odotettu uudistus etenkin sosiaalihuollon palveluissa. Asiakas saisi valita itse palveluntuottajan eikä hänen tarvitsisi sopeuttaa esimerkiksi asumisjärjestelyjään kulloisenkin kilpailutustilanteen ja siihen liittyvän sopimuskauden mukaan.

Toisaalta asiakassetelit ovat mahdollisuus myös terveyspalveluissa. Esimerkiksi monissa erikoisairaanhoidon palveluissa, kuten kiireettömissä leikkauksissa, asiakassetelit voisivat nopeuttaa hoitoon pääsyä.

Maakunta valvoo palveluntuottajien toimintaa

Maakunta hyväksyisi asiakassetelipalvelujen tuottajiksi ne toimijat, jotka täyttävät asetetut vaatimukset, ja valvoisi niiden toimintaa. Tuottajien on toimittava perustuslain mukaan eivätkä saa syrjiä asiakkaita esimerkiksi terveydentilan, iän tai sukupuolen perusteella. Maakunta voisi epäkohtia havaitessaan jopa poistaa tuottajan listoiltaan.

Myös palveluntuottajien korvausjärjestelmä tukisi sitä, että kaikki asiakkaat ovat tuottajan näkökulmasta samassa asemassa. Asiakassetelin arvon olisi oltava sellainen, että asiakkaalla on tosiasiallinen mahdollisuus saada sillä tarvitsemansa palvelu. Maakunta voisi myös muotoilla tuottajakorvaukset siten, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin asiakkaiden erilaisia tarpeita, ja näin varmistaa asiakkaan houkuttelevuus tuottajan näkökulmasta.

Tuottajan on vastattava asiakkaan tarpeisiin

Palvelujärjestelmän näkökulmasta palveluntuottajien määrän lisääntyminen sekä kilpailu asiakkaista kannustaa tuottajia palvelun sisällön ja laadun kehittämiseen sekä uudenlaisten innovaatioiden kehittämiseen. Sellainen palveluntuottaja menestyy, jonka toiminta vastaa parhaiten asiakkaiden tarpeita.

Kirsi Varhila
ylijohtaja
sosiaali- ja terveysministeriö

Sivun alkuun