Hyppää sisältöön
Media

Asetusluonnos vähimmäistietosisältöasetuksesta lausuntokierrokselle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 3.10.2022 16.48
Tiedote
Lausuntopyynnöt

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja vähimmäistietosisältöasetuksesta. Asetuksen tavoitteena on hyvinvointialueiden johtamis- ja vertailutietojen yhdenmukaistaminen. Lausuntoja pyydetään 31.10.2022 mennessä.

Vähimmäistietosisällöllä tarkoitetaan sitä minimitason tietoa, jota hyvinvointialueet tarvitsevat järjestämisvastuullaan olevan sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiseen. Vähimmäistietosisältöasetus määrittelee hyvinvointialueille yhteisen johtamisen mittariston sekä mittariston tuottamisen tavan.

Vähimmäistietosisällön määrittelyllä varmistettaisiin, että hyvinvointialueiden johtamisessa ja suunnittelussa käytettävä tieto on yhdenmukaista hyvinvointialueiden kansallisessa arvioinnissa käytetyn tiedon kanssa. Yhtenäiset tietosisällöt mahdollistaisivat hyvinvointialueiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellisen ja valtakunnallisen vertailtavuuden ja seuraamisen. Asetuksen valmistelutyötä on tehty sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, DigiFinland Oy:n ja hyvinvointialueiden yhteistyönä.

Lausuttavana oleva asetusluonnos on vähimmäistietosisältöasetuksen ensimmäisenä voimaan tuleva osuus. Asetusvalmistelu jatkuu ja asetusta on tarkoitus päivittää jatkossa vuosittain. Tietojohtamisesta vastaaville viranhaltijoille ja tietoteknisille asiantuntijoille on laadittu tekninen soveltamisohje vähimmäistietosisältöjen toteuttamiseksi, ja soveltamisohje on myös lausuttavana.

Annetut lausunnot otetaan huomioon asetuksen viimeistelyssä. Annetut lausunnot ovat julkisia. Lausuntoaika on 3.10.2022–31.10.2022.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Minna Klemettilä
lakimies Minnamari Pigg 
erityisasiantuntija Anna Väinälä
[email protected]

Sivun alkuun