Hyppää sisältöön
Media

Asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja keskittämisestä lausunnolle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 5.5.2017 11.12
Tiedote 64/2017

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausunnolle asetusluonnoksen erikoissairaanhoidon työnjaosta ja keskittämisestä. Asetuksella on tarkoitus säätää niistä erikoissairaanhoidon tehtävistä, jotka kootaan ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen yksiköihin, viiteen tai alle viiteen yliopistolliseen sairaalaan.

Merkittävimmin sairaaloiden työnjakoon ja kustannuksiin vaikuttaa se, mitä tehtäviä kootaan ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen sairaaloihin. Asetuksella säädettäisiin keskitettävistä tehtävistä ja niiden edellyttämistä leikkausmääristä. Esimerkiksi tekonivelleikkaukset koottaisiin ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen sairaaloihin, joissa tehdään vähintään noin 600 leikkausta vuodessa. Muita keskitettäviä tehtäviä olisivat selkäkirurgia (vähintään 150 leikkausta) ja syöpäkirurgia (rintasyövässä vähintään 150 leikkausta, muissa yleisissä syövissä vähintään 70 leikkausta).

Viiteen yliopistolliseen sairaalaan tai vastaavaan yksikköön koottaisiin vaativat leikkaukset ja toimenpiteet, joita tehdään valtakunnallisesti vähemmän kuin noin 200 kappaletta vuodessa. Lisäksi näihin sairaaloihin koottaisiin tietyt asetuksessa erikseen luetellut tehtävät.

Kullekin yliopistolliselle sairaanhoitopiirille säädettäisiin valtakunnallisia koordinaatiotehtäviä. Esimerkiksi HYKS koordinoisi syöpäkeskusta, TAYS reumasairauksia, TYKS hengitys-, uni- ja vireystilahäiriöitä, KYS epilepsiaa ja OYKS terveydenhuollon menetelmien arviointia. Lisäksi kaikkien yliopistollisten sairaanhoitopiirien tehtäväksi säädettäisiin alueellisia koordinaatiotehtäviä.

Valtakunnallisesti keskitettävillä hoidoilla tarkoitetaan vähempään kuin viiteen yliopistosairaalaan keskitettäviä tehtäviä. Yliopistollisten sairaanhoitopiirien tulisi yhdessä sopia työnjaosta niiden leikkausten, hoitojen ja toimenpiteiden osalta, joita tehdään valtakunnallisesti vähemmän kuin noin 50 kappaletta vuodessa. Asetusluonnoksessa luetellaan myös muita tehtäviä, joiden kokoamisesta vähempään kuin viiteen yliopistosairaalaan tulee sopia. 

Lisäksi HYKS:lle säädettäisiin tietyt tehtävät. Suurin osa näistä vastaa nykyistä asetusta, ainoastaan alkiodiagnostiikka on uutta nykyiseen asetukseen verrattuna.

Asetusluonnoksesta on järjestetty kevään aikana kohdennettuja kuulemistilaisuuksia ja valmistelun tueksi on laadittu viisi selvityshenkilöraporttia. Nyt lausunnolle lähetetty asetusluonnos on virkamiesesitys, ja se on lausunnolla 16.6.2017 saakka. Asetus on tarkoitus antaa kesäkuun lopulla.

Lisätietoja

hallitusneuvos Anne Koskela, p. 02951 63384

lääkintöneuvos Timo Keistinen, p. 0295 163 385

Liitteet

Lausuntoaineisto

Päivystysuudistus alueuudistus.fi-sivuilla

Tiedotetta päivitetty 9.5. asetusluonnoksen mukaiseksi. Rintasyöpäkirurgiassa vaaditaan vähintään 150 leikkausta vuodessa.

Sivun alkuun