Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

I och med ändring av förordning görs en läkares anmälan om smittsam sjukdom för covid-19-sjukdomens del först när vårdperioden avslutats

Social- och hälsovårdsministeriet
20.5.2020 13.38 | Publicerad på svenska 20.5.2020 kl. 13.51
Pressmeddelande 124/2020

Statsrådet har utfärdat en förordning om ändring av 7 § i förordningen om smittsamma sjukdomar. Ändringen förpliktar en läkare att göra en anmälan om en patient som insjuknat i en svår infektion orsakad av det nya coronaviruset (covid-19) senast när patientens vårdperiod avslutas.

Vården av en patient avslutas när patienten kommer hem, flyttar till en annan vårdinrättning eller avlider. Närmare anvisningar om anmälan om smittsam sjukdom i anslutning till coronavirussjukdom ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Efter ändringen behöver läkaren inte göra en anmälan om smittsam sjukdom i fråga om de misstänkta sjukdomsfall där testet har varit negativt.

Förordningen träder i kraft den 25 maj 2020.

Bakgrunden till ändringen är att det inte är ändamålsenligt att samla in de uppgifter som samlas in genom läkares anmälan om smittsam sjukdom mitt under vårdperioden. I fråga om andra övervakningspliktiga och allmänfarliga smittsamma sjukdomar än covid-19 ska läkarens anmälan om smittsam sjukdom fortfarande göras senast sju dygn efter det att sjukdomen konstaterats.

Enligt förordningen ska en läkare och tandläkare som misstänker eller konstaterar en allmänfarlig och övervakningspliktig smittsam sjukdom oberoende av sekretessbestämmelserna göra en anmälan om detta till Institutet för hälsa och välfärd (anmälan om smittsam sjukdom). 

En svår infektion som orsakas av coronaviruset lades till som allmänfarlig smittsam sjukdom i förordningen om smittsamma sjukdomar från och med den 14 februari 2020.

Mer detaljerad information om allmänfarliga smittsamma sjukdomar fås ur registret över smittsamma sjukdomar

Uppgifter om covid-19-fallen som fås av både laboratoriets och läkarens anmälningar om smittsam sjukdom samlas in i det register över smittsamma sjukdomar som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd. Laboratoriets anmälan gör det för sin del möjligt att få in uppdaterade basuppgifter i registret också utan en läkares anmälan.  

Med hjälp av läkarens anmälan fås viktig tilläggsinformation om covid-19-fallen, bland annat om sjukdomsbilden, patientens bakomliggande sjukdomar, vården och slutresultatet av den.

Ytterligare information:

Liisa Katajamäki, regeringsråd, [email protected]
Paula Tiittala, överläkare, [email protected]

Sivun alkuun