Hyppää sisältöön
Media

Alkoholilainsäädännön kokonaisuudistus liikkeelle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.10.2015 9.56
Tiedote 153/2015

Sosiaali- ja terveysministeriössä käynnistetään alkoholilain kokonaisuudistus.

Alkoholilain kokonaisuudistus on tarpeen useista syistä. Nykyinen alkoholilainsäädäntö koostuu vuoden 1994 alkoholilaista ja sen nojalla annetuista yhteensä 15 asetuksesta. Merkittävä osa kaikista säännöksistä on asetuksissa, joiden asetuksenantovaltuus ei täytä vuoden 2000 perustuslain vaatimuksia.

Niin ikään lain päivittämistä tarvitaan alkoholin aiheuttamien kansanterveydellisten haittojen ehkäisemiseksi. Elinkeinopolitiikan kannalta lakiin ja asetuksiin sisältyy turhaa sääntelyä, jota tulisi keventää.

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynyt läpi alkoholilain sekä siihen sisältyvät asetukset, jotta perustuslain vaatimukset voitaisiin täyttää. Valmistelu asetuksissa olevien asiakokonaisuuksien siirrosta lain tasolle on pitkällä.

Alkoholilainsäädännössä on myös osatekijöitä, joissa kansanterveydelliset ja elinkeinopoliittiset tavoitteet ja jännitteet ovat vastakkain. Sosiaali- ja terveysministeriö aloittaakin lain uudistuksen kutsumalla terveys- ja lastensuojelujärjestöjä ja alkoholielinkeinoon liittyviä järjestöjä yhteiseen työpajaan 12.10.2015. Tavoitteena on kartoittaa yhteisymmärryksen alueet ja mahdollisuuksien mukaan sovittaa yhteen erimielisyyksiä.

Valtioneuvosto päättää viime kädessä uudistuksen poliittiset linjaukset. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee ja esittelee lain.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2016 ja säännökset voisivat tulla voimaan 1.1.2017.

Lisätietoa:

Hallitusneuvos Ismo Tuominen, p. 02 951 63341
Perhe- ja peruspalveluministerin erityisavustaja Hanna-Maija Kause, p. 050 566 7949
 

Sivun alkuun