Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Pääkaupunkiseudun erillisratkaisulle sosiaali- ja terveydenhuollossa ei ole edellytyksiä

Sosiaali- ja terveysministeriöValtioneuvoston viestintäosastoValtiovarainministeriö
1.10.2016 15.07
Tiedote 413

Hallituksen mukaan ei ole käytännössä edellytyksiä pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteisesti ehdottamalle erillisratkaisulle sosiaali- ja terveydenhuollossa. Hallituksen arvioinnin mukaan ei näyttäisi olevan perustuslain 19 §:ssä tarkoitetun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdenvertaisen saatavuuden näkökulmasta riittäviä perusteita kaupunkien ehdotuksen mukaiselle erillisratkaisulle.

Hallitus ilmoittaa valmiutensa neuvotella pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa mahdollisesta pääkaupunkiseudun kasvupalveluiden järjestämistä koskevasta erillisratkaisusta. Kasvupalveluihin kuuluvat nykyiset työ- ja elinkeinopalvelut ja yrityspalvelut sekä myös kotouttamisen ja maahanmuuttajien palvelut. Neuvotteluissa voidaan tarkastella kasvupalveluihin liittyviä tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä kaupunkien elinvoiman ja kilpailukyvyn kehittämisen asioita. Neuvotteluissa voidaan käsitellä maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevan MAL-menettelyn kehittämistä yhteistyössä Uudenmaan maakuntatason toimijoiden kanssa. Tässä yhteydessä voidaan tarkastella myös väestönkasvun ja talouden kasvun edellytysten kannalta tarvittavien investointien rahoituskysymyksiä.

Pääkaupunkiseutu on kansantalouden kasvun ja työllisyyden kannalta merkittävässä asemassa. Alueella on muuta maata selvästi enemmän myös maahanmuuttajataustaista väestöä. Alueen asunto- ja maankäyttökysymykset vaikuttavat koko kansantalouden kehitysnäkymiin. Siksi pääkaupunkiseudulle tarvitaan alueelliseen yhteistyöhön perustuva ratkaisu, jolla vahvistetaan kasvua, kilpailukykyä, innovaatiotoimintaa, työllisyyttä ja maahanmuuttajien kotoutumista.

Erillisratkaisua koskevan ehdotuksen taustaa

Hallitus linjasi 5.4.2016, että sillä on valmius arvioida pääkaupunkiseudun kaupunkien (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) mahdollista yhteistä ehdotusta seudun erityispiirteet huomioivaksi erillisratkaisuksi. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit ovat esittäneet valtioneuvostolle kaupunginjohtajien 26.8.2016 tekemän periaatemuistion pääkaupunkiseudun erityislainsäädäntöalueen perustamisesta.

Lisätietoja:

Sote- ja maakuntauudistusten projektinjohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, p. 02951 63012, STM ja VM.

Sivun alkuun