Hyppää sisältöön
Media

Kommentoi Terveet tilat 2028 -ohjelmaa 15.2.2018 mennessä

opetus- ja kulttuuriministeriösosiaali- ja terveysministeriövaltioneuvoston viestintäosastoympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 13.12.2017 13.42
Tiedote 589/2017

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen johdolla on valmisteltu ehdotus kymmenvuotiseksi Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmaksi. Sen tavoitteena on saada sisäilmaongelmista kärsivien määrä vähenemään nopeasti ja tilat pysyvästi terveiksi. Laaja palautekierros alkaa 13.12.2017.

Julkisten rakennusten sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy halutaan osaksi kiinteistönhoidon arkea. Toimenpideohjelman tavoitteena on kuntien ja valtion omistaman rakennuskannan parantunut kunto vuoden 2028 loppuun mennessä. Tämä koskee niin kouluja, päiväkoteja, sairaaloita kuin muitakin julkisia tiloja. Sisäilmaongelmien tunnistamiseen, niihin puuttumiseen ja ennaltaehkäisemiseen ehdotetaan hyviin käytäntöihin perustuvaa kokonaisvaltaista mallia. Sisäilmasta kärsivien neuvontaa, tukea ja hoitoa tehostetaan. Tilojen toiminnallisuus ja muunneltavuus eri käyttötarpeiden mukaan otetaan myös huomioon ratkaisumalleissa.

Palautetta pyydetään laajasti asiantuntijoilta, päättäjiltä, tilojen käyttäjiltä ja muilta kiinnostuneilta. Palautetta voi antaa 13.12.2017–15.2.2018 lähettämällä sähköpostia hankkeelle osoitteeseen [email protected]

Terveet tilat 2028 -sidosryhmätilaisuudet pidetään Oulussa 17.1.2018, Helsingissä 18.1.2018, Joensuussa 2.2.2018 ja Turussa 13.2.2018. Tilaisuuksia voi myös seurata suorana verkossa. 

Lisäksi palautetta kerätään verkkokyselyllä, joka on auki 20.12.2017–15.2.2018.

Ehdotus toimenpideohjelmaksi on valmisteltu syksyn 2017 kuluessa hallituspuolueiden edustajien ja asiantuntijoiden kesken. Hankeryhmässä ovat edustettuina valtioneuvoston kanslia, ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelma viimeistellään saadun palautteen pohjalta helmikuun 2018 loppuun mennessä. Toimeenpano organisoidaan maaliskuun aikana. 

Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelma, ehdotus 13.12.2017

Lisätietoa toimenpideohjelman verkkosivuilla

Lisätietoja: 
hankejohtaja, hallitusneuvos Marika Paavilainen, p. 0295 160 462, valtioneuvoston kanslia, yli-insinööri Katja Outinen, p. 0295 250 217, ympäristöministeriöneuvotteleva virkamies Vesa Pekkola, p. 0295 163 282, sosiaali- ja terveysministeriö, ja ylitarkastaja Tarmo Mykkänen, p. 0295 330 220, opetus- ja kulttuuriministeriö

Sivun alkuun