FI SV

Lääkinnällinen kuntoutus

Terveyskeskukset ja sairaalat järjestävät lääkinnällistä kuntoutusta osana sairaanhoitoa.

Kuntoutukseen sisältyy

  • kuntoutusneuvontaa
  • kuntoutustarvetta selvittäviä tutkimuksia
  • työ- ja toimintakykyä parantavaa hoitoa
  • kuntoutusjaksoja
  • apuvälinepalveluita
  • sopeutumisvalmennusta ja 
  • kuntoutusohjausta.

Terveydenhuolto toimii kuntoutuksessa yhteistyössä sosiaalihuollon, työvoimatoimiston, koulujen, kansaneläkelaitoksen ja vakuutusyhtiöiden kanssa. Kunnissa yhteistyötä koordinoi kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyöryhmä.

Vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta on lisää tietoa Kelan verkkopalvelussa:

Kuka saa lääkinnällistä kuntoutusta?

Lääkinnällistä kuntoutusta saavat terveyskeskusten, sairaaloiden ja työterveyshuollon potilaat.

Eniten kuntoutetaan tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsiviä, mutta yhä enemmän myös mielenterveysongelmaisia ja vammaisia.

Kuka järjestää lääkinnällistä kuntoutusta?

Terveyskeskukset, sairaalat, Kela, yksityiset vakuutuslaitokset ja yksityiset palveluntuottajat.

Lisätietoja saa kunnan sosiaali- ja terveydenhuollosta.

Lääkinnällisen kuntoutuksen maksut ja korvaukset

Terveyskeskuksessa ja sairaalassa annettavan kuntoutuksen maksut määräytyvät terveydenhuollon asiakasmaksujen mukaan. Lisää aiheesta:

Sairausvakuutus korvaa asiakkaalle osan lääkärin määräämien, yksityiseltä terveydenhuollolta hankittujen kuntoutuspalvelujen kustannuksista.

Vakuutusyhtiöt korvaavat omien asiakkaidensa lääkinnällisen kuntoutuksen.