FI SV EN

Kansainvälisten asioiden yksikkö (KVY)

Kansainvälisten asioiden yksikkö (KVY) kehittää, suunnittelee ja sovittaa yhteen hallinnonalan kansainvälisiä asioita.

Kansainvälisten asioiden yksikkö

  • käsittelee asiat, jotka koskevat ministeriön edustusta kansainvälisissä yhteistyöelimissä
  • koordinoi hallinnonalan toimintaa erityisesti EU:ssa, pohjoismaisen yhteistyön elimissä, YK:n eri elimissä, Euroopan neuvostossa ja OECD:ssä
  • vastaa Suomen ja muiden maiden välisistä kahdenkeskisistä sosiaali- ja terveysalan yhteistyösopimuksista ja niiden toimeenpanosta.

Kansainvälisten asioiden yksikön päällikkö on kansainvälisten asiain johtaja Pasi Korhonen.