Kansainvälisten asioiden yksikkö (KVY) - henkilöstö

Puhelin KVY varaliittymä
STM, Kansainvälisten asioiden yksikkö 0295163559