FI SV

Rahoitushaut

Tälle sivulle on koottu tietoa Hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeiden ja niiden osahankkeiden valtionavustuksen hakemisesta.

Palvelut asiakaslähtöisiksi

Valtionavustuksia voi hakea STM:n vastuulla olevan kärkihankkeen Palvelut asiakaslähtöisiksi osahankkeen Palvelusetelikokeiluun 28.6.−31.8.2016. Valtionavustusta voi hakea kuntien, kuntayhtymien tai kuntakonsortioiden vetämiin hankkeisiin, joihin yksityiset ja kolmannen sektorin palveluntuottajat osallistuvat.

Hakemukset tulee jättää viimeistään 31.8.2016 klo 16.15. Päätökset avustusta saavista hankkeista tehdään viimeistään lokakuussa. Kokeiluhankkeet on tarkoitus saada käyntiin vuoden 2017 alussa.

Täydet ohjeet ja hakutiedot:

Lisätietoa kärkihankkeesta:

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

Valtionavustuksia voi hakea hallituksen kärkihankkeen osaprojektin ”Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön” hankkeisiin.  Rahoitusta voi hakea hankkeisiin, jotka levittävät ja juurruttavat hyvinvointia ja terveyttä edistäviä hyviä käytäntöjä riittävän laajalla maantieteellisellä alueella. Hankkeilta edellytetään usean toimijan yhteistyötä. Osallistujina voivat olla kunnat tai kuntayhtymät, järjestöt, yritykset, seurakunnat tai muut toimijat.

Valtionavustusten hakuaika on 17.6.−30.9.2016. Päätökset tehdään viimeistään 30.11.2016 ja hankkeiden toiminta-aika on 1.1.2017−31.12.2018.

Täydet ohjeet ja hakutiedot:

Lisätietoa kärkihankkeesta:

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Rahoitusta voi hakea hankkeisiin, jotka toteutetaan riittävän suurella alueellisella pohjalla, johon maakunnan alueen kaikki tai melkein kaikki kunnat osallistuvat. Kokeilut on toteutettava usean organisaation yhteistyönä: osallistujina voivat olla kunnat tai kuntayhtymät, järjestöt, yritykset, seurakunnat tai muut toimijat.

Rahoituksen hakuaika on 10.5.–31.8.2016. Päätökset tehdään syyskuun 2016 aikana ja kokeilut alkavat lokakuussa.

Täydet ohjeet ja hakutiedot:

Lisätietoa kärkihankkeesta:

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma

Valtionavustusta voi hakea hankkeille, jotka edistävät muutosohjelman tavoitteita ja kohdistuvat yhteen tai useampaan seuraavista kehittämiskokonaisuuksista: 1.Toimintakulttuurin muutos, 2.Matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen (perhekeskustoimintamalli, varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena), 3.Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen.

Valtionavustusten hakuaikaa on 4. marraskuuta 2016 saakka.

Täydet ohjeet ja hakutiedot:

Lisätietoa kärkihankkeesta:

Lisätietoja