FI SV

Huoltajuus, elatus, isyyden tunnustaminen

Isä ja lapsiSosiaali- ja terveysministeriö vastaa perhepolitiikan linjauksista sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ylläpitämisestä ja kehittämisestä yhdessä muiden ministeriöiden kanssa.

Lapsella on oikeus saada huolenpito, kasvatus ja elatus ensisijaisesti omilta vanhemmiltaan. Yhteiskunnan tehtävänä on tukea vanhempia toteuttamaan tämä lasten oikeus.

Lapsen huoltajuus

Jos lapsen vanhemmat ovat avioliitossa keskenään lapsen syntyessä, he ovat yhdessä lapsen huoltajia.

Jos vanhemmat eivät ole avioliitossa keskenään, lapsen isyys on vahvistettava ennen kuin isän huoltajuus voidaan vahvistaa.

Jos vanhemmat eivät asu yhdessä on lisäksi sovittava lapsen

  • elatuksesta ja
  • tapaamisoikeudesta.

Molemmat vanhemmat vastaavat elatuksesta

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen, josta vastaavat hänen vanhempansa kykyjensä mukaan. Vanhemmat ovat vastuussa lapsen elatuksesta siihen saakka, kun tämä täyttää 18 vuotta. Lisää aiheesta Toimeentulo-osiossa
Elatus

Lapsen huolto erotilanteessa

Eroavien vanhempien on sovittava lapsen

  • huollosta
  • elatuksesta
  • asumisesta ja
  • tapaamisoikeuksista.

Asioiden selvittelyssä ja sopimusten teossa auttaa kunnan lastenvalvoja. Sosiaalilautakunta vahvistaa sopimukset ja katsoo, etteivät ne ole lapsen edun vastaisia. Sopimuksia tehtäessä noudatetaan lakia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta ja lakia lapsen elatuksesta.

Lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvistä asioista vastaa oikeusministeriö.

Valvotut tapaamiset

Lapsen ja vanhemman tapaaminen voidaan perustellusta syystä määrätä tuetuksi tai valvotuksi. Monissa kunnissa sosiaalitoimi järjestää tuettuja ja valvottuja tapaamisia.

Isyyden tunnustaminen

Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys vahvistetaan

  • tunnustamisen perusteella tai
  • tuomioistuimen päätöksellä.

Myös avoliitossa lapsen äidin kanssa asuvan isän on tunnustettava isyytensä ennen kuin se voidaan vahvistaa.

Isyyden tunnustamisen vastaanottaa lapsen kotikunnan lastenvalvoja, joka huolehtii kaikista isyyden vahvistamiseen liittyvistä asioista. Isyyden vahvistaa maistraatti.

Isyyden selvittäminen

Jos isä ei tunnusta isyyttään, äiti voi nostaa kanteen isyyden vahvistamiseksi.

Tällöin lastenvalvoja toimittaa isyyden selvittämisen ja tuomioistuin tekee päätöksensä selvitysten perusteella. Jos veri- ja DNA-tutkimukset osoittavat, että mies on isä, hän voi vielä tunnustaa isyytensä ennen kuin asia viedään tuomioistuimeen.

Kannetta isyyden vahvistamiseksi ei voi nostaa, jos äiti vastustaa sitä.

Isyyden vahvistamisen vaikutukset

Sukulaisuus

Isyyden vahvistamisella syntyy isän ja lapsen välille oikeudellisesti pätevä sukulaisuussuhde, joka merkitään väestörekisteritiedostoon.

Elatus

Lapsella on oikeus saada elatusta isältään kunnes täyttää 18 vuotta ja tämän jälkeen elatusta koulutustaan varten.

Perintöoikeus

Lapsi perii isänsä ja isänpuoleiset sukulaiset, ja näillä on perintöoikeus lapseen nähden.

Perhe-eläke

Lapsella on oikeus perhe-eläkkeeseen, jos isä kuolee.

Lisätietoja

Marjo Malja, sosiaalineuvos 
STM, Sosiaali- ja terveyspalveluosasto, Sosiaalipalveluryhmä 0295163581