Näkökulmia omaishoidon ja iäkkäiden perhehoidon kehittämiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö 7.7.2017 10.09
Tiedote
Näkökulmia omaishoidon ja iäkkäiden perhehoidon kehittämiseen

Kaikenikäisten omaishoidon ja iäkkäiden perhehoidon kehittämiseen liittyvää uutta materiaalia on nyt saatavilla verkossa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) järjesti kesäkuussa työpajan, jossa omais- ja perhehoidon asiantuntijat eri maakunnista pohtivat ja esittelivät uudenlaisia omais- ja perhehoidon toimintamalleja. Työpajan materiaalit on nyt koottu THL:n sivuille.

Aineistoissa on mukana muun muassa STM:n neuvottelevan virkamiehen Anne-Mari Raassinan esitys omaishoidon nykytilasta ja tavoitteista.

Työpajojen materiaalit löydät täältä:

Ikäihmisten perhehoito on uusi hoitomuoto, jonko alueellista leviämistä edistetään hallituksen I&O-kärkihankkeessa. Lue lisää kärkihankkeesta