Vastuutahot rahapelipolitiikassa

Rahapelitoimintaa ohjaa arpajaislaki, jonka valmistelusta vastaa sisäministeriö. Arpajaislaissa rahapelipolitiikan ensisijaiseksi tavoitteeksi on määritelty haittojen ehkäisy. Veikkaus Oy (Veikkaus) on valtion omistama, erityistehtävää toteuttava osakeyhtiö. Veikkaukselle arpajaislaissa määritelty tehtävänä on järjestää rahapelejä niin, että rahapeleihin osallistuvien oikeusturva taataan, väärinkäytökset ja rikokset pyritään estämään sekä pelaamisesta aiheutuvia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja ehkäistään ja vähennetään. Valtioneuvoston kanslia (VNK) vastaa Veikkaus Oy:n omistajaohjauksesta. Omistajaohjauksen keskeinen tehtävä on varmistaa Veikkaus Oy:n toiminnan erityistehtävän mukaisuus. Poliisihallituksen arpajaishallinto valvoo rahapelitoimintaa. 

Rahapelitoiminnan ja haittojen ehkäisyn kokonaisuuteen rahapelijärjestelmässä kuuluu edellä mainittujen lisäksi STM:n hallinnonalalla tehtävä työ, joka määritellään arpajaislain 52 §:ssä ja ehkäisevää päihdetyötä koskevassa laissa. STM koordinoi toimia valtioneuvostotasolla. Rahapelipoliittisessa ohjelmassa määritellyt suuntaviivat ohjaavat eri hallinnonaloilla tapahtuvaa työtä.

Tuotonjako on organisoitu rahapelijärjestelmässä erilliseksi kokonaisuudeksi. Tuotonjaosta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), joka on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva valtionapuviranomainen. Työ tuotonjaon irrottamiseksi rahapelijärjestelmästä on parhaillaan käynnissä. Valmistelun lähtökohta on, että jatkossa Veikkaus Oy:n tuotto otetaan valtion yleiskatteelliseen budjettiin. 

Valtiovarainministeriö vastaa rahapelituotoista valtion budjetissa. 

Muualla verkossa

Lisätietoja

Mari Pajula, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT 0295163040