Reformen av lagstiftningen om funktionshinderservice

Avsikten var att handikappservicelagen och specialomsorgslagen skulle slås samman till en lag om särskild service för personer med funktionsnedsättning. 

Regeringen överlämnade en proposition om detta till riksdagen den 27 september 2018. Propositionen förfaller vid utgången av riksdagsperioden. Följande regering torde ta ställning till hur funktionshinderservicen ska reformeras.

Lisätietoja

Jaana Huhta, hallitusneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163407  


Anne-Mari Raassina, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163405  


Kirsi-Maria Malmlund, lakimies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163073