Guovlohálddahusvirgedoaimmahagain ovddasvástádus guvllolaš stivremis ja bearráigeahčus

Guovlluhálddahusvirgedoaimmahagat leat Nannan-Suomas guhtta.

Guovlluhálddahusvirgedoaimmahagat stivrejit ja bearráigehččet almmolaš ja priváhta sosiála- ja dearvvašvuohtafuolahusa. Dat mieđihit priváhta sosiála- ja dearvvašvuohtabálvalusaid buvttadeddjiid lobiid. Guovlluhálddahusvirgedoaimmahagat maid bearráigehččet, ahte almmolaš ja priváhta bálvalusat leat lága gáibidan dásis. Dasa lassin guovlohálddahusvirgedoaimmahagat ovddidit ovttasráđiid buresbirgenguovlluiguin ja gielddaiguin eastadeaddji sosiála- ja dearvvašvuohtapolitihka ollahuvvama. Guovlohálddahusvirgedoaimmahagat earret eará 

  • ovddasvástidit sosiála- ja dearvvašvuohtafuolahusa sihke birasdearvvašvuođa guvllolaš lágalašvuođa stivremis ja -bearráigeahčus  
  • mieđihit doaibmalobiid guovllu priváhta sosiála- ja dearvvašvuohtasuorggi bálvalanbuvttadeaddjái 
  • mieđihit alkoholajuhkamušaid njorrestan- ja vuovdinlobiid ja bearráigehččet vuovdima 
  • ovddasvástidit bargosuodjalusa bearráigeahčus  
  • Guovlohálddahusdoaimmahat (suomagillii)

Valvira stivre ja bearráigeahččá riikkaviidosaččat

Valvira lea sosiála- ja dearvvašvuohtaministeriija hálddahussuorggi guovddášvirgedoaimmahat. Valvira bearráigeahččá riikkaviidosaččat sosiála- ja dearvvašvuođa, árrabajásgeassima ja alkoholaealáhusa doaimma áššáigullevašvuođa.  

Virgedoaimmahat mieđiha sosiála- ja dearvvašvuođa fuolahusa hálddahussuorggi lobiid ja stivre guovlohálddahusvirgedoaimmahagaid ulbmilin lea ovttalágán lohpe-, stivren- ja bearráigeahččogeavadat oba riikkas. Virgedoaimmahat stivre riikkaviidosaččat dearvvašvuođa fuolahusa ollahuhttima ja bearráigeahču.

  • Sosiála- ja dearvvašvuohtasuorggi lohpe- ja bearráigeahččovirgedoaimmahat Valvira (suomagillii)

Áššehasa ja buohcci vuoigatvuođat 

Lassidieđut áššehasa ja buohcci vuoigatvuođain gávdnojit vulobeale liŋkkas. 

Yhteystiedot - Yhteystietonosto

Jaska Siikavirta, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö / ASI Puhelin:0295163394   Email Address:


Marjo Kekki, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö / ASI Puhelin:0295163253   Email Address: