Terveydeksi - Kansallinen terveys- ja hyvinvointiohjelma: miten valmisteluun ja toimeenpanoon voi osallistua? -webinaari

Torstai 11.4.2024 klo 14.00 –  15.00

sosiaali- ja terveysministeriö

Terveydeksi -kansallisen terveys- ja hyvinvointiohjelman valmistelu on käynnissä. Ohjelmaan liittyen järjestetään vaiheittain suunnittelun edetessä eri tilaisuuksia.

Tilaisuuksien sarja käynnistyy webinaarilla, jossa kerrotaan ohjelman valmistelusta ja mahdollisuuksista osallistua siihen. Valmistelua esitellään STM:n ja muiden ministeriöiden puheenvuoroissa.

Lisäksi webinaarissa pohditaan järjestöjen osallisuutta ohjelman valmistelussa ja toimeenpanossa.

Webinaarin järjestävät yhteistyössä: STM ja Soste

Webinaarin tallenne on katsottavissa STM:n YouTubessa.

Ohjelma

14.00              Tilaisuuden avaus

Taru Koivisto, Sosiaali- ja terveysministeriö

14.10              Terveydeksi –ohjelma

Heli Hätönen, Sosiaali- ja terveysministeriö

14.25              Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen poikkihallinnollisena yhteistyönä

                                               Päivi Aalto-Nevalainen, Opetus- ja kulttuuriministeriö

                                              Sebastian Hielm, Maa- ja metsätalousministeriö

Noora Heinonen, Valtiovarainministeriö

14.40              Mitä odotuksia järjestöillä on ohjelman valmisteluun liittyen?

Kati Myllymäki, SOSTE

14.50              Mahdollisuuksia valmisteluun ja toimeenpanoon osallistumiseen

Heli Hätönen, Sosiaali- ja terveysministeriö

15.00              Tilaisuus päättyy