Hallinnonalan tulossopimukset 2012-2015, tulostavoitteet 2015

Lisätietoja

Mikko Staff, talousjohtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Strategia- ja talousyksikkö / STAR, Talousryhmä / TAR 0295163214