Hyvän työn ohjelma – Vetoa ja pitoa sote-alalle

Pääministeri Orpon hallitusohjelman mukaisesti hallitus haluaa ratkaista hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden saatavuutta uhkaavan sote-henkilöstön vajeen, mikä vaatii sekä lyhyen että pitkän aikavälin toimia.

Vaikuttavimmat toimet linkittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän toimivuuden parantamiseen siten, että palvelut porrastetaan ja palveluihin liittyvään henkilöstötarpeeseen vastataan tarkoituksenmukaisella tavalla. Samalla vahvistetaan ennaltaehkäisyä, digitaalisia palveluita, palveluohjausta ja mahdollisuuksia omahoitoon.

Lisäksi hyvinvointialueita kannustetaan lisäämään sosiaali- ja terveysalan houkuttelevuutta henkilöstön tarpeet huomioivalla ja osallistavalla johtamisella niin, että parannetaan työnjakoa ja joustavuutta.

Hyvän työn ohjelma on nyt käynnistynyt

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt Hyvän työn ohjelman, joka sisältää sekä pitkän että lyhyen aikavälin toimenpiteitä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöpulan helpottamiseksi. Ohjelma perustuu Petteri Orpon hallitusohjelmaan.

Ohjelma on jatkoa vuosien 2021-2023 aikana käynnissä olleelle Sote-henkilöstön riittävyys ja saatavuus -ohjelmalle, ja se kattaa vuodet 2024-2027. Jo vuonna 2023 on tehty ohjelmaa pohjustavia selvityksiä.

Ohjelma tähtää sekä sote- että pelastusalan veto- ja pitovoiman lisäämiseen. Ohjelmaa toteutetaankin tiiviissä yhteistyössä sisäministeriön kanssa. Mukana ohjelman seurannassa ja arvioinnissa ovat myös opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö sekä tärkeimmät sidosryhmät.

Hyvän työn ohjelma on osa kansallisen palvelureformin toteuttamista.

Ensimmäiset valtionavustukset hankkeisiin myönnetty

Ohjelmaan liittyvä ensimmäinen valtionavustushaku oli joulukuussa 2023.

Hyvinvointialueille suunnattu valtionavustus on käytettävissä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työnjakoa koskeviin pilotteihin ja työssä jaksamista koskevaan valmennus- ja kehittämiskokonaisuuteen. 

Seuraava valtionavustushaku järjestetään syksyllä 2024

Toinen valtionavustushaku järjestetään syksyllä 2024. Avustus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen yksiköille työnjakopilotteihin ja vetoa ja pitoa -valmennuksiin. Hakijoina voivat olla hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä.  Työnjakopilotit ja valmennukset käynnistyvät alkuvuodesta 2025. Haun ensimmäinen valtionavustusinfo järjestettiin 5.6.2024.

Toinen valtionavustusinfo syksyn 2024 hausta järjestetään 21.8.2024 klo.9.00-10.00. Teams-linkin tapahtumaan löydät alta. Tervetuloa!

 Kuusi kokonaisuutta ja laaja keinovalikoima

Ohjelmassa on kuusi sisältökokonaisuutta, joihin jokaiseen sisältyy useita toimenpiteitä. Kaikilla niillä pyritään turvaamaan sote- ja pelastusalan henkilöstön riittävyys ja saatavuus tulevina vuosina. 

Sisältökokonaisuudet ja esimerkkejä niihin sisältyvistä toimenpiteistä:

Ohjelman toimenpiteiden etenemistä seurataan puolivuosittain vuoden 2027 loppuun saakka. Toimeenpanosuunnitelmaa täsmennetään seurannan perusteella. 

Lisätietoja

Taina Mäntyranta, ohjelmajohtaja, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö, puh. 0295163692

Tia-Maria Kirkonpelto, pääsihteeri, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö, puh. 0295163264

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)gov.fi