Lääkkeiden määrääminen, toimittaminen ja käyttö

Alatyöryhmän eri ryhmissä pohditaan rationaalisen lääkehoidon toteutumista lääkkeiden määräämisen, toimittamisen ja käytön näkökulmista. Kaikkia näkökulmia yhdistävän työskentelyn pääpaino on lääkehoitojen turvallisuutta ja taloudellisuutta edistävien kehittämistoimenpiteiden kartoittamisessa ja toimeenpanoissa.

Ryhmät ovat työssään tunnistaneet useita tavoitteita rationaalisen lääkehoidon edistämiseksi. Nämä voidaan jakaa toimenpiteisiin jotka liittyvät lääkehoidon kokonaisuuden parempaan hallintaan ja taloudelliseen lääkkeiden käyttöön.

Ryhmässä käytyjen keskustelujen pohjalta työskentelyssä on tähän mennessä keskitytty tarpeettomien lääkeostojen ja lääkehävikin vähentämiseen, biosimilaarien käyttöönoton edistämiseen ja lääkäreiden kustannustietoisuuden lisäämiseen. Vuonna 2017 jatketaan työtä erityisesti lääkehoidon kokonaisuuden hallinnan kehittämiseksi; luodaan kriteeristö lääkehoitojen arviointien edistämiseksi ja kohdentamiseksi niitä eniten tarvitseville eri sote-toimintaympäristöissä.

Lääkkeiden määräämistä pohtivan ryhmän puheenjohtaja on lääkintöneuvos Taina Mäntyranta (STM) ja sihteerinä on ylilääkäri Päivi Ruokoniemi (Fimea).

Lääkkeiden toimittamista pohtivan ryhmän puheenjohtaja on ylijohtaja Sinikka Rajaniemi ja sihteerinä on yliproviisori Anne Hirvonen (Fimea).

Lääkkeiden käyttöä pohtivan ryhmän puheenjohtajan on johtaja Erkki Palva (Fimea) ja sihteerinä on tutkimus- ja kehittämispäällikkö Katri Hämeen-Anttila (Fimea).

 

Lääkärille entistä suurempi vastuu lääkehoidon kustannuksista

Vuoden 2017 alusta tuli voimaan laki- ja asetusmuutoksia, jotka edistävät lääkitysturvallisuutta ja hillitsevät lääkekustannusten kasvua.

Jatkossa lääkärillä on entistä suurempi vastuu huolehtia määräämänsä lääkityksen tarpeellisuudesta ja lääkehoidon kustannuksista. Lääkkeen valinnan on perustuttava tehon ja turvallisuuden vahvistavaan tutkimusnäyttöön tai yleisesti hyväksyttyyn hoitokäytäntöön.

Tutustu tiedotteeseen Lääkärille entistä suurempi vastuu lääkehoidon kustannuksista

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä