Kansainvälinen työjärjestö ILO

Kansainvälinen työjärjestö ILO luo työelämän standardeja (yleissopimuksia ja suosituksia) sekä valvoo ja tukee jäsenmaitaan sopimusten noudattamisessa. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee sen toimialaan kuuluvat ILO-yleissopimuksiin ja suosituksiin liittyvät asiat.

ILO on kolmikantainen YK-järjestö. Se on perustettu edistämään kestävää rauhaa, joka voi perustua vain sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen.

ILO:n toimintastrategiat ovat

  • laatia ja edistää standardeja ja perustavanlaatuisia periaatteita ja oikeuksia työssä
  • luoda parempia mahdollisuuksia ihmisarvoiselle työlle ja ansioille
  • laajentaa toimiva sosiaaliturva yhä useammalle
  • vahvistaa kolmikantaa ja yhteiskunnallista vuoropuhelua.

Suomen ILO-yhteistyötä koordinoi ILO-neuvottelukunta ja työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoja

Raimo Antila, osastopäällikkö 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO 0295163094