Ansökning om finansiering

På denna sida har man samlat information om hur man ansöker om statsunderstöd för spetsprojekt inom Välfärd och hälsa och deras delprojekt.

Utvidgning av försöken med servicesedlar

En möjlighet att utvidga försöken har öppnats för områden som genomför försök med servicesedlar. Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har utlyst en ansökningsomgång där områden kan ansöka om finansiering för utvidgning av försöken. Även nya områden kan ansöka om att delta i försöken med servicesedlar.

Ansökningstiden går ut 31.10.2017 kl. 16.15. De utvidgade och nya försöken med servicesedlar pågår 1.12.2017–31.12.2018. Försöken kan fortsätta år 2019 enligt en särskild överenskommelse.

Fullständiga anvisningar och information om ansökan:

Ytterligare information:

Kundorienterad service

Under tiden 28.6–31.8.2016 kan statsunderstöd sökas för det försök med servicesedlar som ingår i spetsprojektet Kundorienterad service, som social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för.  Statsunderstöd kan sökas för projekt som leds av kommuner, samkommuner eller kommunkonsortier och i vilka tjänsteproducenter från privata och tredje sektorn deltar.

Ansökningarna ska lämnas in senast den 31 augusti 2016 före kl. 16.15. Beslut om de projekt som beviljas understöd fattas senast i oktober. Avsikten är att försöksprojekten inleds i början av 2017.

Fullständiga anvisningar och information om ansökan:

Ytterligare information om spetsprojektet:

Hälsa och välfärd ska främjas och ojämlikheten bli mindre

Statsunderstöd kan sökas för projekt inom ramen för delprojektet "God praxis blir bestående". Delprojektet ingår i ett av regeringens spetsprojekt. Finansiering kan sökas för projekt som sprider och förankrar rutiner som främjar välbefinnandet och hälsan inom ett tillräckligt brett geografiskt område. Projekten ska genomföras i samarbete mellan flera aktörer. Deltagare kan vara kommuner eller samkommuner, organisationer, företag, församlingar eller andra aktörer.

Ansökningstiden för statsunderstöd är 17.6−30.9.2016. Besluten fattas senast 30.11.2016 och projektens verksamhetstid är 1.1.2017−31.12.2018.

Fullständiga anvisningar och information om ansökan:

Ytterligare information om spetsprojektet:

Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra

För närvarande pågår två ansökningsomgångar för statsunderstöd inom ramen för spetsprojektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra. I dessa kan man ansöka om finansiering för regionala försök. Det är önskvärt med ansökningar från projektkonsortier där den huvudsakliga sökanden är en kommun eller samkommun.

Ansökningsomgång 1: Projekt Modeller för sysselsättning och delaktighet

Målet med projektet är att reformera verksamheten för de tjänster som partiellt arbetsföra behöver så att de bättre stöder sysselsättningen av partiellt arbetsföra och deras delaktighet. Ansökningstiden är 27.10–16.12.2016.

Ansökningsomgång 2: Projekt Vägar till vård och rehabilitering

Målet med projektet är att göra upp en modell av och sprida en smidig servicekedja i rätt tid till stöd för arbetsförmågan i fråga om både återgång till arbetet och sysselsättning. Ansökningstiden är 27.10–12.1.2017.

Fullständiga anvisningar och information om ansökan:

  • Utlysning av ansökningsomgång för projektet Modeller för sysselsättning och delaktighet (27.10.2016) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3841-0
  • Utlysning av ansökningsomgång för projektet Vägar till vård och rehabilitering (27.10.2016) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3842-7
  • Finansieringsansökan för spetsprojektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra inleds (pressmeddelande 27.10.2016)

Ytterligare information om spetsprojektet:

Hemvård för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras

Finansiering kan sökas för projekt som genomförs på en tillräckligt omfattande regional grund och i vilket alla eller nästan alla kommuner i landskapet deltar. Försöken ska genomföras i samarbete mellan flera aktörer: deltagarna kan vara kommuner eller samkommuner, organisationer, företag, församlingar eller andra aktörer.

Ansökningstiden för ansökan om finansiering är 10.5–31.8.2016. Besluten fattas i september 2016 och försöken inleds i oktober.

Fullständiga anvisningar och information om ansökan

Information om undersökningar, länkar och exempel finns på sidan Information som stöd för ansökan (på finska).

Ytterligare information om spetsprojektet: