Hallinnonalan tulossopimukset 2016-2019; tulostavoitteet 2017

Lisätietoja

Mikko Staff, talousjohtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hallintoyksikkö / HAL, Talousryhmä / TAR 0295163214