Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Social- och hälsovårdsministeriet delade ut statsunderstöd för vård av mammor med missbruk

Social- och hälsovårdsministeriet
14.3.2018 11.57
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har delat ut 3 miljoner euro i statsunderstöd för vård av mammor med missbruk. Vårdtjänsterna är avsedda för gravida, de som just har fött och för mammor med missbruk i småbarnsfamiljer, deras eventuella partner och familjens övriga barn.

Statsunderstöd är inte enbart avsett för avgiftningsbehandling för missbruk, utan avsikten med pengarna är att öka utbudet av integrerad vård och missbrukarrehabilitering för mammor. Med finansieringen vill man säkerställa vård och rehabilitering för missbrukande mammor under en övergångsperiod innan social- och hälsovårdsreformen träder i kraft.
Statsunderstöd för 2018 fick Förbundet för mödra- och skyddshem (1 710 000 euro), Kajanalands social- och hälsovårdsdistrikt (170 000 euro), KostamoKoti Oy (87 000 euro), Sovatek-säätiö (213 000 euro), Tammerfors stad (500 000 euro) och VAK ry (220 000 euro). De tjänster som dessa tjänsteproducenter erbjuder ger mammor med missbruk en möjlighet att få vård i hela landet.

Med statsunderstöd finansieras vårdtjänster i hela landet

Alla som får statsunderstöd har tidigare praktisk erfarenhet av vård som erbjuds mammor med missbruk. Det finns också en fullständig täckning av tjänsteleverantörer på olika håll i Finland.

I statsbudgeten för 2018 har det anvisats 3 miljoner euro för vård av mammor med missbruk. Även för 2019 har det redan reserverats ett motsvarande anslag på 3 miljoner euro för att trygga vård och rehabilitering för mammor med missbruk under en övergångsperiod innan social- och hälsovårdsreformen träder i kraft.

De beslut om statsunderstöd som fattats nu gäller endast 2018. När det gäller det anslag på 3 miljoner euro som reserverats för 2019 kommer social- och hälsovårdsministeriet i sinom tid att fatta nya beslut om tilläggsfinansiering till de som fått finansiering, förutsatt att riksdagen godkänner anslaget i statsbudgeten för detta ändamål.

Ytterligare information:

Jari Keinänen, direktör, tfn 02951 63311 (anträffbar 14.3. och 15.3.)
Elina Kotovirta, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63713 (anträffbar 19.3.)
Riikka Pirkkalainen, specialmedarbetare, tfn 040 5395 090