Yliopistosairaaloiden yhteistyöllä turvataan lasten erikoissairaanhoidon laatu ja yhdenvertaisuus

21.2.2024 9.07
STM
Nuori potilas sairaalavuoteella pehmolelu sylissään
Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Veli-Mikko Niemen asettama, virkahenkilöistä koostuva työryhmä ehdottaa lasten erikoissairaanhoidon lainsäädäntöön ja ohjaukseen kohdistuvia toimia. Tavoitteena on, että yliopistosairaaloiden yhteistyön avulla voitaisiin paremmin turvata vaativan lasten erikoissairaanhoidon yhdenvertaisuus ja laatu.

Selvitys: Vuokratyön käyttöä on hillittävä hyvinvointialueiden toiminnan ja talouden turvaamiseksi

15.2.2024 11.16
STM
Sairaalan henkilökuntaa työn äärellä
Vuokratyövoiman käyttöä selvittäneen verkoston mukaan vuokratyön käytön nopea kasvu aiheuttaa merkittävän riskin hyvinvointialueiden toiminnalle ja rahoituksen riittävyydelle. Hyvinvointialueiden omat toimet ovat ratkaisevia vuokratyön käytön vähentämisessä.

Hallitus esittää lakimuutoksia liikennevakuutusdirektiivin toimeenpanemiseksi

22.2.2024 15.09
STM
Esityksessä ehdotetaan muutoksia liikennevakuutuslakiin, Liikennevakuutuskeskuksesta annettuun lakiin ja vakuutusyhtiölakiin. Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön Euroopan parlamentin neuvoston direktiivin (EU) 2021/2118 muutokset kansallisesti.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan 383,59 miljoonaa euroa vuonna 2024

22.2.2024 14.11
STM
Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen myönnetään tänä vuonna yhteensä 383,59 miljoonaa euroa valtionavustusta, joka jaetaan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille. Avustuksia myönnetään 789 hakijalle yhteensä 1 797 avustuskohteeseen. Vuodelle 2024 haki avustusta 990 järjestöä ja yhteensä 2475 kohteeseen.

Väkivaltaa kokeneiden lasten auttamiseen myönnettiin 1 900 000 euroa valtionavustusta

22.2.2024 9.58
STM
Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 1 900 000 euroa valtionavustusta Barnahus-mallin kehittämiseen ja jalkauttamiseen vuodelle 2024.

STM valtioneuvoston istunnossa 15.2.2024

15.2.2024 13.38
STM
Tähän tiedotteeseen on koottu valtioneuvoston istunnon päätökset sosiaali- ja terveysministeriön osalta torstaina 15.2.2024.

Ministeriö ja hallinnonala

Ministeriö

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta ja ohjauksesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallinnonala

Hallinnonala

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimii useita itsenäisiä laitoksia ja virastoja.

Ministeriön hallinnonala

Ministerit

Kaisa Juuso
Kaisa Juuso
Sosiaali- ja terveysministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Sanni Grahn-Laasonen
Sosiaaliturvaministeri
Arto Satonen
Arto Satonen
Työministeri