Etätyöt koronavirustilanteessa

Valtioneuvosto on suositellut 2.12.2021 valtionvarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön esityksen perusteella, että leviämisalueen työpaikoilla siirrytään etätyöhön työtehtävien sen salliessa. Etätyösuositus on voimassa toistaiseksi. Etätyösuosituksen perusteita tarkastellaan viimeistään 15.2.2022, tilanteen niin edellyttäessä jo aiemmin.

Suosituksen mukaan julkisen sektorin työntekijöiden tulisi työskennellä etätyössä mahdollisimman laajasti silloin, kun työtehtävät sen mahdollistavat. Valtioneuvosto suosittaa vastaavaa laajaa etätyötä myös yksityisille työnantajille tiedostaen, että arviointi läsnä- ja etätyön terveysturvallisesta yhdistämisestä tapahtuu työpaikoilla. Samalla tulisi edistää työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

Epidemian leviämisalueet 

THL ylläpitää listausta koronaepidemian leviämisalueista.

•    Koronaepidemia: alueiden tilanne, suositukset ja rajoitukset (THL)

Työnantajia kehotetaan seuraamaan alueellisten terveysviranomaisten tiedotusta, sillä alueiden tilanteissa voi tapahtua nopeitakin muutoksia.
 

Ohjeita etätöihin työpaikoille

Monella työpaikalla etätyö on tuttua ja pelisäännöt selvät. Koronavirusepidemian vuoksi etätyötä tehdään nyt myös sellaisilla työpaikoilla, joissa sitä ei aiemmin ole tehty.

Työterveyslaitos on julkaissut runsaasti koronavirustilannetta koskevia ohjeita työpaikoille.

Työterveyslaitos on myös laatinut työnantajille ja työntekijöille yleiset ohjeet koronavirustartuntojen ehkäisystä työpaikoilla.

Työnantaja vastaa työturvallisuudesta myös etätyössä

Työnantajan vastuulla on selvittää työssä esiintyvät haitta- ja vaaratekijät sekä työpaikalla että etätöissä. Haitta- ja vaaratekijöiden merkitys työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle täytyy arvioida ja ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin niiden torjumiseksi.

Työnantajan on arvioitava työpaikalle saapumisen tarpeellisuus työntekijöiden terveyden näkökulmasta. Jos työnantaja sallii tai velvoittaa työntekijöitä tulemaan työpaikalle, on työntekijöille annettava ohjeet siitä, miten työ voidaan tehdä niin, että tartuntariskiä ei ole.

Lisää koronaviruksesta ja työsuojelusta: