Etä- ja läsnätyön yhdistäminen

Valtioneuvosto on tehnyt 17. helmikuuta periaatepäätöksen, jolla valtakunnallinen etätyösuositus päättyy 28. helmikuuta jälkeen. Valtakunnallisen etätyösuosituksen päättyessä työnantajia kehotetaan seuraamaan alueellisten terveysviranomaisten tiedotusta, sillä alueiden tilanteissa voi tapahtua nopeitakin muutoksia.

Valtakunnallinen etätyösuositus on voimassa leviämisalueilla 28. helmikuuta asti. Koko Suomi on tällä hetkellä leviämisaluetta. 

Vaikka valtakunnallinen etätyösuositus päättyy, niin joustava siirtyminen etä- ja läsnätyön yhdistämiseen on hyvä toteuttaa vaiheittain. Työnantajien vastuulla on toteuttaa edelleen työhön liittyvien riskien arviointi yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Päätöksissä tukeudutaan sairaanhoitopiirien ja terveysviranomaisten arvioihin alueen epidemiatilanteesta.

Terveysturvallisen työskentelyn mahdollistamiseksi on edelleen noudatettava hygienia- ja suojautumistoimenpiteitä sekä edistää muutoinkin työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä. Kullakin työpaikalla arvioidaan mahdollisuudet hallittuun paluuseen työpaikoille, hyvien etätyökäytäntöjen edistämiseen ja joustavaan etä- ja läsnätyön yhdistämiseen.

Epidemian leviämisalueet 

THL ylläpitää listausta koronaepidemian leviämisalueista.

•    Koronaepidemia: alueiden tilanne, suositukset ja rajoitukset (THL)

Työnantajia kehotetaan seuraamaan alueellisten terveysviranomaisten tiedotusta, sillä alueiden tilanteissa voi tapahtua nopeitakin muutoksia.
 

Ohjeita työpaikoille

Monella työpaikalla etätyö on tuttua ja pelisäännöt selvät. Koronavirusepidemian vuoksi etätyötä tehdään nyt myös sellaisilla työpaikoilla, joissa sitä ei aiemmin ole tehty.

Työterveyslaitos on julkaissut runsaasti koronavirustilannetta koskevia ohjeita työpaikoille.

Työterveyslaitos on myös laatinut työnantajille ja työntekijöille yleiset ohjeet koronavirustartuntojen ehkäisystä työpaikoilla.

Työnantaja vastaa työturvallisuudesta myös etätyössä

Työnantajan vastuulla on selvittää työssä esiintyvät haitta- ja vaaratekijät sekä työpaikalla että etätöissä. Haitta- ja vaaratekijöiden merkitys työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle täytyy arvioida ja ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin niiden torjumiseksi.

Työnantajan on arvioitava työpaikalle saapumisen tarpeellisuus työntekijöiden terveyden näkökulmasta. Jos työnantaja sallii tai velvoittaa työntekijöitä tulemaan työpaikalle, on työntekijöille annettava ohjeet siitä, miten työ voidaan tehdä niin, että tartuntariskiä ei ole.

Lisää koronaviruksesta ja työsuojelusta: