Vähemmistöryhmien lapsi- ja perhepalveluista tehdään erilliset selvitykset

Sosiaali- ja terveysministeriö 14.11.2016 16.03
Uutinen

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE ) selvittää ruotsinkielisten, saamelaisten ja romanilasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämistarpeet.

”LAPEn ohjaaviin periaatteisiin kuuluvat perheiden monimuotoisuuden parempi tunnistaminen sekä lapsen oikeuksien edistäminen. Siksi on välttämätöntä koota tietoa kansallisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien lasten ja perheiden palveluiden tilata ja tulevaisuuden tarpeista”, perustelee hankepäällikkö Hanne Kalmari.

FSCK (Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området) selvittää, millainen on ruotsinkielisten perheiden palvelujen nykytila, mitkä ovat erityiset haasteet ja mitkä vahvuudet. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus laatii romanilasten, -nuorten ja -perheiden palveluita koskevan kartoituksen. Saamelaiskäräjien saamelaisyksikkö tekee selvityksen saamelaisten perheiden palveluista.

Selvityksissä arvioidaan miten lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman sisältö ja tavoitteet saadaan toteutumaan myös vähemmistöryhmiin kuuluvien lasten ja perheiden. kannalta. Kartoituksessa kootaan yhteen vähemmistöryhmien palveluiden tilaa koskevaa aiempaa arviointitietoa. Huomioon otetaan myös sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset. Tavoitteena on varmistaa se, että muutosohjelmassa  osataan kohdentaa kehittämistoimenpiteet oikein.

Selvityksistä odotetaan konkreettisia ehdotuksia siitä, mitä kehittämistyössä pitäisi ottaa huomioon ruotsinkielisen, romani sekä saamelaisten lasten ja perheiden kannalta ja kuinka työtä pitäisi suunnata. LAPEn tilaamat selvitykset valmistuvat vuoden 2017 alkuun mennessä.

Lisätietoja

hankepäällikkö Hanne Kalmari, p. 02951 63046

LAPE hankeuutinen