Selvitys sote-uudistuksen vaikutuksista kuntien kiinteistöihin

Sosiaali- ja terveysministeriöValtiovarainministeriö 19.9.2016 16.07
Uutinen

Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat teettäneet selvityksen siitä, miten sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevaan kiinteistöomaisuuteen. Selvitysluonnos julkaistiin 19. syyskuuta alueuudistus.fi -verkkosivuilla.

Selvitys kuntien kiinteistöriskistä sote-uudistuksessa valmistuu kokonaisuudessaan lokakuun aikana ja julkaistaan osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeita. Nordic Healthcare Groupin (NHG) selvityksessä arvioidaan suunniteltujen omaisuusjärjestelyjen kunnille aiheuttamaa riskiä ja sen jakautumista kuntien välillä. Perustana on rekisteritietojen järjestelmällinen läpikäynti. 

Selvitysluonnoksen perusteella kiinteistöihin liittyvä taloudellinen riski on hyvin tapauskohtaista ja maantieteellisesti hajanaista.  Riski on suurempi väestömäärältään taantuvissa kunnissa ja alueilla. Se koskee erityisesti vuodeosasto-, sairaala- ja laitoskiinteistöjä. 

Selvityksen perusteella erityisen korkea käyttämättä jäämisen riski liittyy tekniseltä arvoltaan noin 300 miljoonan euron kiinteistöomaisuuteen. Kohonnut riski on noin 700 miljoonan euron teknistä arvoa vastaavissa kiinteistöissä.

Riskiin vaikuttavat myös useat yhteiskunnalliset kehityssuunnat.  Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi digitalisaation eteneminen, laitoshoidon purkaminen, avopalvelujen kokoaminen hyvinvointikeskuksiin ja yksityisen palvelutuotannon osuus.

Selvitys liittyy hallituksen 5.4.2016 linjauksiin. Tuolloin hallitus linjasi, että jatkovalmistelussa etsitään kansallisesti yhteiset ratkaisut kunnille jäävien kiinteistöjen kehittämiseen siten, että kuntien käyttämättä jäävät kiinteistöt eivät jää yksinomaan yksittäisten kuntien rasitteeksi.


Selvityksen ja sen johtopäätösten perusteella ministeriöt laativat osana sote-uudistuksen valmistelua toimenpide-ehdotukset siitä, miten toimitaan niiden kiinteistöjen kanssa, jotka osoittautuvat esitetyn siirtymäajan jälkeen maakunnille tarpeettomiksi ja joiden rakennukselle tai tontille ei löydy muuta käyttöä.  Reformiministerityöryhmä linjaa toimenpiteet syys-lokakuun aikana.

Liitteet:

Lisätietoja:

puheenjohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, STM ja VM p. 0295 163012
varapuheenjohtaja, ylijohtaja Kirsi Varhila, p. 0295 163338  
ylijohtaja Helena Tarkka, VM p. 02955 30141
johtaja Raija Volk, STM p. 02951 63263
johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki (terveydenhuolto), STM p. 02951 63382