Kanta-Häme kehittää ikäihmisten palveluja positiivisessa etunojassa

Sosiaali- ja terveysministeriö 21.2.2017 9.49
Uutinen

Kanta-Hämeessä toteutuvat ne asiat, joiden vuoksi I&O-kärkihanke on koettu tärkeäksi: palvelujärjestelmä on pirstaleinen, palveluiden sekä toimintojen käytännöt ja sisällöt poikkeavat toisistaan. Kanta-Hämeessä on kuitenkin kaikissa kunnissa tehty kehittämistyötä ja isoja askeleita hankkeen tavoitteiden suuntaan.

”Olemme valmistelemassa ikääntyneille tarkoitettujen palveluiden yhteen sovitettua kokonaisuutta positiivisessa etunojassa ja suurin odotuksin – uusia näkökulmia hyödyntäen, parhaita käytäntöjä ja olemassa olevaa jalostaen”, kertoo Kanta-Hämeen I&O-muutosagentti Annukka Kuismin.

Muutosagentti siivittää uudistusta maakunnassa

Jokaisella maakunnalla on oma muutosagentti, jonka tehtävänä on sovittaa iäkkäille tarkoitetut palvelut yhteen siten, että ne muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.

Annukka Kuismin pitää tärkeänä sitä, että alueen asukkailla on mahdollisuus osallistua valmisteluun:

”Eri toimijoiden osallisuus ja aktiivisen kuntalaisen rooli ovat meille merkityksellinen asia, ja niitä korostetaan eri tavoin kautta linjan valmistelussa. Kehittämisen lähtökohtana on kuntalaisen arki, sen kokonaisuus. Pyrimme hahmottamaan kokonaisuuksia, mutta kehittämään sitä käsiteltävissä osissa, jotta aito eteneminen taataan.”

I&O-kärkihanke pähkinänkuoressa

Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa hallituksen käynnistämää I&O-kärkihanketta (2016-2018), jolla uudistetaan ikäihmisten kotihoitoa sekä omais- ja perhehoitajien tukea ja palveluita tulevaa sote-uudistusta varten.

Palveluista muodostetaan yhtenäinen ja koordinoitu kokonaisuus jokaiseen maakuntaan. Uudistuksen periaatteina ovat asiakaslähtöisyys ja yhdenvertaisuus. Uusia toimintamalleja kehitetään parhaillaan kahdeksassa laajassa kokeiluhankkeessa.

Kärkihanketta voi seurata sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #ikiomat.

Lisätietoja

projektipäällikkö Anja Noro, STM, p. 029516 3006, [email protected]
tutkimuspäällikkö Sari Kehusmaa, THL, p. 029 524 7914, [email protected]
Kanta-Hämeen muutosagentti Annukka Kuismin, [email protected],
P. 050 575 2193, Facebookissa: Kanta-Hämeen muutosagentti, I&0-kärkihanke

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa netissä:
www.stm.fi > Hankkeet ja säädösvalmistelu

I&O hankeuutinen kärkihankkeet