Kansallisen terveysprojektin hankkeisiin jaettu yli kuusi miljoonaa euroa

Sosiaali- ja terveysministeriö 6.3.2003 9.24
Tiedote 82/2003

Kansallisen terveysprojektin hankerahasta haettiin rahaa 164 hankkeeseen. Haettujen avustusten yhteissumma on noin 55 miljoonaa euroa. Kuluvana vuonna valtion talousarviossa on kahdeksan miljoonan euron määräraha kyseisille hankkeille eli haettu määrä on noin seitsenkertainen jaettavaan avustusmäärään verrattuna.

Avustushakemukset tehtiin lääninhallituksille, jotka kävivät hankkeet läpi ja lähettivät ne lausuntoineen sosiaali- ja terveysministeriölle. Erillinen määräaika, 31.5.2003, on asetettu sairaanhoitopiirien hakemuksille, jotka koskevat yhteistyön kehittämistä erityisvastuualueittain. Ministeriö on kuullut avustuspäätösten valmistelussa Suomen Kuntaliittoa ja Stakesia. Myönnettyjen avustusten perusteena on ensisijaisesti ollut hankehakemusten perusteella saatu käsitys hankkeen laadusta ja hakijoiden valmiudesta toteuttaa hanke suunnitellulla tavalla. Myös hankkeiden monipuolisuuteen on kiinnitetty huomiota. Tavoitteena on ollut, että avustettavat hankkeet edustaisivat laaja-alaisesti terveydenhuollon eri lohkoja ja olisivat jakautuneet tasaisesti valtakunnallisesti.

Avustusta ei myönnetty hakemuksiin, jotka koskevat sähköisen potilaskertomuksen kehittämistä, normaalitoiminnan käyttömenojen kattamista, tutkintoon tähtäävää koulutusta tai ovat tutkimushankkeita. Rahoitusta ei myöskään myönnetty, jos kyseessä oli lasten ja nuorten mielenterveyshanke, huumehoitohanke tai syrjäytymisuhan alaisiin lapsiin ja nuoriin kohdistuva hanke, koska näille ryhmille on oma erillinen hankerahoitus. Rahoituksen ulkopuolelle jäivät myös investointihankkeet eli hankkeet joissa investointien osuus oli yli 20 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista sekä kehittämistarpeen peruskartoitukseen tähtäävät hankkeet.

Peruspalveluministeri on vahvistanut liitteenä olevan työryhmän esityksen. Valtionavustusta jaetaan 40 hankkeelle yhteensä 6 402 472 euroa. Jäljelle jäävä 1 597 528 euroa jaetaan toukokuun loppuun mennessä tulleille sairaanhoitopiirien hankehakemuksille, jotka koskevat yhteistyön kehittämistä erityisvastuualueittain.

Lisätietoja: hallitusneuvos Pekka Järvinen, puh. (90) 160 73800