Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2023/61

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.12.2023 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta (HE 74/2023 vp; EV 64/2023 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Ministeri

Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Mikko Horko, p. +358 295 163 344

Asia

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa yleisestä asumistuesta annetun lain muutosten ja erityisesti omistusasumisen tuen lakkaamisen vaikutuksia sekä ryhtyy tarvittaessa havaittujen ongelmien korjaamiseen.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta ja

määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2024 sekä

määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.