Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2024/51

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.5.2024 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi liikennevakuutuslain, Liikennevakuutuskeskuksesta annetun lain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta (HE 10/2024 vp; EV 28/2024 vp)

EV 28/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Noora Silmonen, p. +358 295 163 266

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain liikennevakuutuslain muuttamisesta, lain Liikennevakuutuskeskuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta ja lain vakuutusyhtiölain 3 luvun 7 §:n muuttamisesta ja

määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2024

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.