Neuvottelukunnan asettaminen STM/2023/90

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.9.2023 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 02.10.2023–01.10.2026

Ministeri

Kaisa Juuso

Esittelijä

Hallitussihteeri Sonja Jantunen, p. +358 295 163 366

Asia

KOKOONPANO: Puheenjohtaja: johtaja Jaska Siikavirta, sosiaali- ja terveysministeriö varajäsenenä ja varapuheenjohtajana sosiaalineuvos Juha Luomala, sosiaali- ja terveysministeriö Jäsenet: gerontologisen sosiaalityön päällikkö Marko Timonen, Helsingin kaupunki varajäsenenä psykososiaalisen työn päällikkö Aila Ronkanen, Helsingin kaupunki vastaava sosiaalihuollon johtaja Minna Kuusela, Pirkanmaan hyvinvointialue varajäsenenä toimialuejohtaja Maria Päivänen, Pirkanmaan hyvinvointialue vammaisten palveluiden vastuualuejohtaja Mirja Kangas, Lapin hyvinvointialue varajäsenenä johtava sosiaalityöntekijä Matti Martiskainen, Lapin hyvinvointialue johtava asiantuntija Laura Lindeberg, Hyvinvointiala HALI ry varajäsenenä hoivasta vastaava johtaja Arja Laitinen, Hyvinvointiala HALI ry palveluyksikköjohtaja Arto Rautajoki, YTT, SONet BOTNIA, sosiaalialan osaamiskeskuksen palveluyksikkö, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, kehityspalvelut, Sosiaalialan osaamiskeskukset varajäsenenä johtaja, erikoissosiaalityöntekijä YTL, työnohjaaja Sointu Möller, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Sosiaalialan osaamiskeskukset ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos Maarit Mikkonen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto varajäsenenä ryhmäpäällikkö Jenni Kangas, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto opetusneuvos Sanna Hirsivaara, opetus- ja kulttuuriministeriö varajäsenenä opetusneuvos Anne Ekroth, opetus- ja kulttuuriministeriö neuvotteleva virkamies Markku Virtanen, työllisyys- ja toimivat työmarkkinat osasto, työ- ja elinkeinoministeriö varajäsenenä neuvotteleva virkamies Hanna Liski-Wallentowitz, alueet- ja kasvupalvelut osasto, työ- ja elinkeinoministeriö professori Aini Pehkonen, Itä-Suomen yliopisto, Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet varajäsenenä professori Heli Valokivi, Jyväskylän yliopisto, Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet lehtori Markku Koivisto, Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto (SOAMK) varajäsenenä lehtori Taina Heininen-Reimi, Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto (SOAMK) koulutuspäällikkö Kaisa Penttinen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Omnia, Sosiaali- ja terveysalan toisen asteen kouluttajien johdon verkosto varajäsenenä koulutuspäällikkö Heli Tirri, Etelä-Suomen ammattiopisto, Esedu, Sosiaali- ja terveysalan toisen asteen kouluttajien johdon verkosto

Esitys

Valtioneuvosto asettaa sosiaalihuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan toimikaudeksi 02.10.2023–01.10.2026

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio