Valtuuskunnan asettaminen STM/2023/43

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.5.2023 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Maailman terveysjärjestön (WHO) 76. yleiskokous Genevessä 21.-30.5.2023

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Kaisa Lähdepuro, p. 029 5163419

Asia

Maailman terveysjärjestö WHO:n 76. yleiskokous järjestetään 21.-30.5.2023 Genevessä. Keskeiset käsittelyssä olevat asiat ovat seuraavia: WHO:n työ universaalin terveyskattavuuden tavoitteen edistämiseksi ja terveysjärjestelmien vahvistamiseksi, WHO:n ja globaalin terveyshätätilannevalmiuden ja -vasteen vahvistaminen, WHO:n työ terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi (ml. terveyden sosiaaliset taustatekijät ja käyttäytymistieteiden roolin vahvistaminen terveyden edistämisessä). Lisäksi asialistalla on WHO:n kaksivuotinen ohjelmabudjetti kaudelle 2024-2025 ja järjestön kestävä rahoitus. Suomen pitkäjänteisiä prioriteetteja ovat tyttöjen, naisten ja vammaisten henkilöiden oikeuksien edistäminen, ja näitä käsitellään niin omina kuin läpileikkaavina asiakohtina. Suomi seuraa lisäksi WHO:n terveys ja rauha -aloitteeseen sekä mikrobilääkeresistenssiin liittyviä keskusteluja. Useista asiakohdista odotetaan päätöksiä ja/tai päätöslauselmia. Esitetään, että valtioneuvosto asettaa WHO:n 76. yleiskokoukseen seuraavan valtuuskunnan: Valtuuskunnan johtaja Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru Jäsenet suurlähettiläs, pysyvä edustaja Kirsti Kauppi, Suomen pysyvä edustusto Geneve valtiosihteeri Eila Mäkipää, sosiaali- ja terveysministeriö kansliapäällikkö Veli-Mikko Niemi, sosiaali- ja terveysministeriö johtaja Taru Koivisto, sosiaali- ja terveysministeriö osaston johtaja Otto Helve, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kansainvälisten asiain neuvos Outi Kuivasniemi, sosiaali- ja terveysministeriö ministerineuvos Eero Lahtinen, Suomen pysyvä edustusto Genevessä kehittämisneuvos Heli Hätönen, sosiaali- ja terveysministeriö ylilääkäri Anneli Törrönen, sosiaali- ja terveysministeriö erityisasiantuntija Annika Launiala, sosiaali- ja terveysministeriö korkeakouluharjoittelija Anu Rantalaiho, Suomen pysyvä edustusto Genevessä Lisäksi valtuuskuntaan osallistuvat neuvonantajina: ylilääkäri Knut Lönnroth, Ahvenanmaan maakuntahallitus sosiaali- ja terveyssihteeri Anne Länsman-Magga, Saamelaiskäräjät kansainvälisten asioiden sihteeri Inka-Saara Arttijeff, Saamelaiskäräjät erikoislääkäri Matti Parry, Lääkärin sosiaalinen vastuu, LsV ry erityisasiantuntija Päivi Opari, SOSTE ry

Esitys

Valtioneuvosto asettaa valtuuskunnan Maailman terveysjärjestön (WHO) 76. yleiskokoukseen 21.-30.5.2023 Genevessä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen