Valtuuskunnan asettaminen STM/2023/3

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.1.2023 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

YK:n sosiaalisen kehityksen toimikunnan (CSocD) 61. istunto 6.-15.2.2023

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Satu Leino, p. +358 295 163 498

Asia

YK:n Sosiaalisen kehityksen toimikunta (UN Commission on Social Development, CSocD) kokoontuu 61. istuntoonsa 6.-15.2.2023 YK:n päämajassa New Yorkissa. CSocD on YK:n tärkein foorumi sosiaalipolitiikan asiantuntijoiden vuoropuheluun ja yhteisten linjausten muotoiluun. Sosiaalisen kehityksen toimikunta kokoontuu istuntoonsa useiden päällekkäisten kriisien kontekstissa: Ukrainan sodan alueelliset ja globaalit vaikutukset, pandemian vaikutukset, ilmastonmuutos, energian kriisi, köyhyys, eriarvoisuus, ilmasto, pandemia, sota, ruoka, energia, inflaatio. Kokouksen pääteemana on Täystyöllisyyden edistäminen eriarvoisuuden vähentämisen keinona. Nousevana teemana on Päällekkäisten kriisien sosiaalisten vaikutusten hallinta. YK-sihteeristö on kutsunut Suomen sosiaali- ja terveysministerin Hanna Sarkkisen puhujaksi pääteemaa käsittelevään korkean tason paneeliin ja moderaattoriksi nousevaa teemaa käsittelevään paneeliin. CSocD on myös foorumi, jossa käsitellään YK-järjestelmän vuosiraportit helposti haavoittuvia ihmisryhmiä (vanhukset, nuoret ja vammaiset ihmiset), perhepolitiikkaa ja YK:n Sosiaalisen kehityksen tutkimuslaitosta (UNRISD) koskien. Toimikunnan on määrä hyväksyä useita päätöslauselmia. YK:n sosiaalisen kehityksen toimikunnan jäseniä ovat aina 46 YK:n jäsenvaltiota vuorollaan nelivuotisjakson ajan. Suomi on toimikunnan jäsen vuosien 2022-2025 ajan, eli koko sen jakson, jonka aikana CSocD:n piirissä valmistellaan agendaa YK:n uuteen Sosiaalihuippukokoukseen vuonna 2025. Esitetään, että valtioneuvosto asettaa YK:n sosiaalisen kehityksen toimikunnan (CSocD) 61. istuntoon seuraavan valtuuskunnan: Valtuuskunnan johtaja sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen, sosiaali- ja terveysministeriö Jäsenet suurlähettiläs, pysyvä edustaja Elina Kalkku, Suomen pysyvä edustusto YK:ssa suurlähettiläs, Miia Rainne, Suomen pysyvä edustusto YK:ssa ministerineuvos Kaarina Airas, Suomen pysyvä edustusto YK:ssa kansainvälisten asiain johtaja Pasi Korhonen, sosiaali- ja terveysministeriö neuvonantaja Katariina Haapea, Suomen pysyvä edustusto YK:ssa ulkoasiainsihteeri Helena Jauhiainen, Suomen pysyvä edustusto YK:ssa erityisavustaja Jiri Sironen, sosiaali- ja terveysministeriö erityisasiantuntija Jere Päivinen, sosiaali- ja terveysministeriö erityisasiantuntija Timo Voipio, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijat professori Vappu Taipale, HelpAge International puheenjohtaja Ronald Wiman, Suomen ICSW-toimikunta toiminnanjohtaja Virpi Dufva, Valli ry tutkimuspäällikkö Maria Vaalavuo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kehityspolitiikan asiantuntija, Eeva-Maria Mikkonen-Jeanneret, Fingo ry erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry YK-nuorisodelegaatti Hung Ly, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry YK-nuorisodelegaatti Hugo Paananen, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

Esitys

Valtioneuvosto asettaa valtuuskunnan YK:n sosiaalisen kehityksen toimikunnan (CSocD) 61. istuntoon 6.-15.2.2023.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen