Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/225

« Tasavallan presidentin esittely 29.12.2022 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain ja lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 316/2022 vp; EV 233/2022 vp)

HE 316/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Mari Lauren-Häussler, Hallitussihteeri p.029 5163762
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta, lain lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta ja sen väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, lain biopankkilain 41 §:n muuttamisesta sekä lain ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen