Valtioneuvoston asetus STM/2022/251

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.12.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Eva Ojala, p. +358 295 163 201

Asia

Ehdotetaan annettavaksi valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta. Työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n kohtaa 9 muutettaisiin siten, että tekijänoikeuskorvaus ei olisi sovittelussa huomioon otettavaa työn perusteella saatua ansiotuloa. Valtioneuvoston asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

Ehdotus lisää julkiselle taloudelle aiheutuvia työttömyysturvamenoja arviolta noin miljoona euroa. Lisäykset on huomioitu vuoden 2023 talousarvioesityksessä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen