Valtioneuvoston asetus STM/2022/251

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.12.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Eva Ojala, p. +358 295 163 201
Asia
Ehdotetaan annettavaksi valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta. Työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n kohtaa 9 muutettaisiin siten, että tekijänoikeuskorvaus ei olisi sovittelussa huomioon otettavaa työn perusteella saatua ansiotuloa. Valtioneuvoston asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotus lisää julkiselle taloudelle aiheutuvia työttömyysturvamenoja arviolta noin miljoona euroa. Lisäykset on huomioitu vuoden 2023 talousarvioesityksessä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen