Valtioneuvoston asetus STM/2022/204

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.12.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2023 maksettavasta rintama-avustuksesta

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Hallitussihteeri Emmi Äärynen, p. 029 5163515
Asia
Ehdotetaan annettavaksi valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2023 maksettavasta rintama-avustuksesta. Asetus olisi asiallisesti samansisältöinen kuin valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta vuonna 2022. Määrärahan käytön perusteet ehdotetaan säilytettäviksi ennallaan. Avustuksen saajia on arviolta 7 henkilöä vuonna 2023. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023 ja sen on tarkoitus olla voimassa 31 päivään joulukuuta 2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2023 maksettavasta rintama-avustuksesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2023 eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavaa rintama-avustusta varten on varattu 13 000 euron suuruinen määräraha momentilla 33.50.54.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen