Valtuuskunnan asettaminen STM/2021/190

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Maailman terveysjärjestö WHO:n tupakkapuitesopimuksen yhdeksäs sopimuspuolikokous 8.-13.11.2021

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Kaisa Lähdepuro, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5163419
Asia
Tupakoinnin torjuntaa koskeva Maailman terveysjärjestön puitesopimus (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC) on ensimmäinen kansanterveyteen liittyvä kansainvälinen sopimus. Sopimus hyväksyttiin vuonna 2003 ja se tuli Suomen osalta voimaan vuonna 2005. Sopimuspuolia on 182. Sopimus on puitesopimus, jota täydennetään lisäpöytäkirjoin ja toimeenpano-ohjein tupakan kysynnän ja tarjonnan vähentämiseksi. FCTC:n yhdeksäs sopimuspuolikokous (Conference of the Parties, COP) järjestetään 8.-13.11.2021 virtuaalisesti. Kokous pidetään joka toinen vuosi, mutta vuodelle 2020 suunniteltu kokous siirtyi koronaviruspandemian johdosta. Kahdeksas sopimuspuolikokous järjestettiin vuonna 2018 Genevessä, Sveitsissä. Yhdeksännen sopimuspuolikokouksen asialistalla ovat muun muassa tupakkapuitesopimuksen ja sen eräiden artiklojen toimeenpanon tilanne, uudet ja markkinoille tulevat tupakkatuotteet, tupakkatuotteiden ainesosien sääntely, työsuunnitelma ja kaksivuotisbudjetti 2022-2023 sekä investointirahaston perustaminen. Lisäksi käsitellään raportteja muun muassa toimeenpanon seurantajärjestelmästä. Lisäpöytäkirja tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämiseksi tuli kansainvälisesti voimaan kesäkuussa 2018 ja sen toinen sopimuspuolikokous (Meeting of the Parties, MOP) kokoontuu 15.-18.11.2021. Lisäpöytäkirja tulee ratifioida erikseen. Suomi ei ole vielä ratifioinut lisäpöytäkirjaa. Suomi ei näin ollen osallistu kokoukseen sopimuspuolena, mutta osallistuu kokoukseen tarkkailijana. Esitetään, että valtioneuvosto asettaa WHO:n tupakkapuitesopimuksen yhdeksänteen sopimuspuolikokoukseen seuraavan valtuuskunnan: Valtuuskunnan johtaja erityisasiantuntija Reetta Honkanen, sosiaali- ja terveysministeriö Jäsenet neuvotteleva virkamies Meri Paavola, sosiaali- ja terveysministeriö erityisasiantuntija Pasi Mustonen, Suomen pysyvä edustusto, Bryssel erityisasiantuntija Hanna Ollila, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tulliylitarkastaja Veli-Pekka Holopainen, Tulli
Esitys
Valtioneuvosto asettaa valtuuskunnan Maailman terveysjärjestö WHO:n tupakkapuitesopimuksen yhdeksänteen sopimuspuolikokoukseen 8.-13.11.2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen