Muutos lautakunnan kokoonpanossa STM/2021/58

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.4.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2025 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Milla Mustamäki, Hallitussihteeri p.029 5163261
Asia
Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Hannu Ijäs on pyytänyt eroa tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan jäsenen tehtävästä. Hänen tilalleen ehdotetaan nimitettäväksi oikeustieteen kandidaatti Seija Jalkanen. Seija Jalkasen tilalle tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan varajäseneksi ehdotetaan nimitettäväksi oikeustieteen kandidaatti Eva Aalto. Jäseneksi ehdotetut ovat antaneet ilmoituksen sidonnaisuuksistaan.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää eron Hannu Ijäkselle lakimiesjäsenen tehtävästä 15 huhtikuuta 2021 lukien ja Seija Jalkaselle varajäsenen tehtävästä samasta ajankohdasta lukien Valtioneuvosto nimittää Hannu Ijäksen tilalle lakimiesjäseneksi Seija Jalkasen 15 huhtikuuta 2021 lukien muutoksenhakulautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31 joulukuuta 2025 saakka Valtioneuvosto nimittää Seija Jalkasen tilalle varajäseneksi Eva Aallon 15 huhtikuuta 2021 lukien muutoksenhakulautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31 joulukuuta 2025 saakka
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio