Muutos lautakunnan kokoonpanossa STM/2021/57

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.4.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Emmi Äärynen, Hallitussihteeri p.029 5163517
Asia
Lääketieteen tohtori Risto Ihalainen on pyytänyt eroa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenen tehtävästä. Hänen tilalleen ehdotetaan nimitettäväksi lääketieteen tohtori, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Teemu Helkamaa. Lääkärijäseneksi ehdotettu on antanut ilmoituksen sidonnaisuuksistaan.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää eron Risto Ihalaiselle lääkärijäsenen tehtävästä 15 päivästä huhtikuuta 2021 alkaen ja nimittää hänen tilalleen lääketieteen tohtori, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Teemu Helkamaan muutoksenhakulautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31 päivään joulukuuta 2022 saakka
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio