Poikkeuslupa STM/2019/83

« Raha-asiainvaliokunta 12.9.2019 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Poikkeusluvan hyväksyminen. Poikkeuslupa sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestointiin (Helsingin kaupunki; Hyvösen lastenkodin uudisrakennus)

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Kirsi Kaikko, Erityisasiantuntija p.029 5163545
Asia
Helsingin kaupunki on hakenut sosiaali- ja terveysministeriöltä rakennusinvestointia koskevaa poikkeuslupaa hankkeelle, joka sisältää uudisrakennuksen rakentamisen Hyvösen lastenkodille. Tilat tulevat kaupungin omistukseen. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina 2019-2021. Nykyinen lastenkoti koostuu kahdesta vuonna 1971 rakennetusta rakennuksesta. Tilojen käyttäjillä on runsaasti sisäilmaongelmiin viittaavia oireita. Kuntotutkimusten perusteella on todettu, ettei turvallinen ja terveellinen asuminen tai työskenteleminen tiloissa ole jatkossa mahdollista, koska sisäilmaongelmat ovat laajat. Rakennusten alapohjat, seinärakenteet ja yläpohjarakenteet sekä vesikatot tulisi uusia kokonaan. Myös rakennuksen lv-tekniikka, vesi- ja viemärijärjestelmät sekä sähkö- ja telejärjestelmät tulisi uusia. Tiloissa ei myöskään ole mahdollista toteuttaa nykyaikaista lastensuojeluyksiköltä toivottavaa hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta. Päätöksellä esitetään hyväksyttäväksi Helsingin kaupungin hakemus poikkeusluvasta, joka sisältää Hyvösen lastenkodin uudisrakennuksen rakentamisen. Investointi on kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta annetun lain (1057/2017) 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla perusteltu sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden turvaamiseksi ja on alueen palvelujen saatavuuden turvaamiseksi välttämätön ja kiireellinen.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Hankkeen arvioidut kustannukset ovat 6 740 000 euroa. Rakentamiskustannukset ovat 4 658 euroa/brm2 ja 5 264 euroa/htm2. Hankkeen toteuttaminen tuo lastensuojelun vuosittaisiin kustannuksiin säästöä noin 160 000 euroa. Hankkeelle on rahoitus koko hankeajalle.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta