Lautakunnan asettaminen STM/2017/76

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.6.2017 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Adoptiolautakunnan asettaminen 30.6.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri
Juha Rehula
Esittelijä
Marja Penttilä, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5163404
Asia
KOKOONPANO: Puheenjohtaja: sosiaalineuvos Merja Vuori Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Varapuheenjohtaja: lakimies Riitta Husso Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Jäsenet: (henkilökohtainen varajäsen suluissa) Kansainvälisten asioiden jaosto Ulkoasiainministeriön edustaja: lakimies Hanna Rantala, ulkoasiainministeriö (lakimies Henna Harju, ulkoasiainministeriö) Kansainvälisiin adoptioihin liittyvien oikeudellisten kysymysten asiantuntemusta edustava jäsen: lainsäädäntöneuvos Laura Määttänen, oikeusministeriö (lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, oikeusministeriö) Kansainvälisiin adoptioihin liittyvän käytännön toiminnan asiantuntemusta edustava jäsen: toiminnanjohtaja Tuula Kumpumäki, Yhteiset lapsemme ry (adoptiokuraattori Anja Wikstedt, Yhteiset lapsemme ry) Lastensuojelun asiantuntemuksen edustaja: lakimies Johanna Laisaari, Vantaan kaupunki (lastensuojelun palvelupäällikkö Jaana Vilpas, Vantaan kaupunki) Muut jäsenet: hallitussihteeri Johanna Huovinen, sosiaali- ja terveysministeriö (hallitussihteeri Liisa Holopainen, sosiaali- ja terveysministeriö) ylitarkastaja Eeva-Maria Nieminen, Maahanmuuttovirasto (ylitarkastaja Leena Turku, Maahanmuuttovirasto) Lupajaosto Lastensuojelun asiantuntemusta edustava jäsen: sosiaalityön esimies Päivi Sihvo, Vantaan kaupunki (lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä Mervi Vihersalo, Vantaan kaupunki) Adoptioneuvonnan asiantuntemusta edustava jäsen: sosiaalityöntekijä Sanna Schultz-Karlsson, Helsingin kaupunki (kehittämispäällikkö, psykologi Kaisa Tervonen-Arnkil, Pelastakaa Lapset ry) Lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntemusta edustava jäsen: lastentautien erikoislääkäri, LT Jarmo Salo, Oulun yliopistollinen sairaala (erityisasiantuntija Marjatta Kekkonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) Lääketieteellistä asiantuntemusta edustava jäsen: erikoistutkija Persephone Doupi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (erityisasiantuntija Jukka Mäkelä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) Muut jäsenet: ylitarkastaja Marita Raassina, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (ryhmäpäällikkö Eine Heikkinen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) Täysistunto Edellä mainittujen jaostojen jäsenet ovat adoptioasetuksen 12 §:n 3 momentin mukaisesti myös täysistunnon jäseniä. Heidän lisäkseen esitetään täysistuntoon nimettäviksi adoptiolautakunnan toimialaan liittyvien viranomaisten ja järjestöjen edustajina: johtava sosiaalityöntekijä Aulikki Haimi-Kaikkonen, Helsingin kaupunki (adoptiokoordinaattori Saara Leinonen, Helsingin kaupunki) kansainvälisen adoptiopalvelun päällikkö Irene Pärssinen-Hentula, Pelastakaa Lapset ry (aluetoiminnan johtaja Kristiina Mattinen, Pelastakaa Lapset ry) adoptiopalvelun päällikkö Salla Hari, Interpedia ry (toiminnanjohtaja Anja Ojuva, Interpedia ry) toiminnajohtaja Minna Vihavainen, Adopterade Finland rf (Anna Inginmaa, Adopterade Finland rf) toiminnanjohtaja Anu Uhtio, Adoptioperheet ry (viestintä- ja järjestösihteeri Veera Adolfsen, Adoptioperheet ry) Päivi Jalkanen, Aikuiset adoptoidut ry (Saara Laakkonen, Aikuiset adoptoidut ry) Johanna Repo, Monimuotoiset perheet -verkosto (Jenni Kerppola-Pesu, Monimuotoiset perheet -verkosto) toiminnanjohtaja Juha Jämsä, Sateenkaariperheet ry (projektipäällikkö Anna Moring, Sateenkaariperheet ry)
Esitys
Valtioneuvosto asettaa adoptiolautakunnan toimikaudelle 1.7.2017 - 30.6.2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio