Hyppää sisältöön
Media

Studenternas hälsovårdsstiftelse får statsunderstöd för att stödja de högskolestuderandes psykiska hälsa under coronaepidemin

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.12.2021 15.56
Pressmeddelande 375/2021

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) statsunderstöd bl.a. för åtgärder som främjar och stärker högskolestuderandenas välbefinnande och psykiska hälsa samt förebygger störningar i den psykiska hälsan. Avsikten är att stödja högskolestuderandes välbefinnande och att på ett bättre sätt bemöta högskolestuderandenas behov av hjälp och stöd under coronavirusepidemin.

Statsunderstöd beviljas också för att komplettera Studenternas hälsovårdsstiftelses nuvarande mentalvårdstjänster och för att få i gång ensamhetsarbetet. 

Till följd av coronaepidemin har studerandenas psykiska belastning ökat och deras ork och psykiska hälsa försämrats. Detta har märkts i studerandehälsovården för högskolestuderande i form av en tydlig ökning av efterfrågan på mentalvårdstjänster. 

De exceptionella tiderna har allt tydligare lyft fram behovet av i synnerhet distanstjänster inom den psykiska hälsan och stöd med låg tröskel.

I statsbudgeten för 2020 beviljades ett anslag på 5 miljoner euro som får användas till åtgärder vid Studenternas hälsovårdsstiftelse som stöder välbefinnandet hos högskolestuderande. Understödet kan också användas för merkostnader som uppstått på grund av att den lagstadgade verksamheten och serviceproduktionen måste utvecklas så att de bättre svarar mot studerandenas behov under coronaepidemin.

Beloppet som nu beviljats är cirka 4,2 miljoner euro. Understödet kan användas till kostnader som uppstår 1.10.2021–31.12.2022.

Ytterligare information

Malla Parkkonen, sakkunnig,  0295 163 740, [email protected]

Sivun alkuun