Hyppää sisältöön
Media

Yrittäjien sosiaaliturvasta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.9.2005 7.51
Tiedote -

Hallitus esittää muutoksia yrittäjien työterveyshuoltoon ja sairauspäivien korvaamiseen sekä korvaamisen rahoitukseen. Muutokset täydentävät hallituksen esitystä sairausvakuutuksen rahoitusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 68/2005 vp).

Esityksessä ehdotetaan, että yrittäjien eläkelain mukaan vakuutetuille yrittäjille korvattaisiin 1.4.2006 alkaen osa sairauspäivärahan omavastuuajasta. Säännöstä sovellettaisiin takautuvasti 1 päivästä tammikuuta 2005 lukien. YEL-vakuutuksen mukaisen työtulon perusteella määriteltyä sairauspäivärahaa maksettaisiin sairausvakuutuslain mukaiselta omavastuuajalta lukuun ottamatta työkyvyttömyyden alkamispäivää ja sitä seuraavaa kolmea arkipäivää. Omavastuuajan jälkeen päivärahassa huomioitaisiin YEL-vakuutuksen mukaisen työtulon lisäksi myös muut mahdolliset työtulot. Maatalousyrittäjällä ei olisi oikeutta päivärahaan ehdotettavan erityissäännöksen nojalla, jos hänen toimeentulonsa olisi turvattu ns. mela-päivärahalla.

Sairausvakuutuksen rahoitusta koskevan hallituksen esityksen mukaan palkansaajat, yrittäjät ja työnantajat rahoittavat muut päivärahakustannukset kuin vähimmäismääräiset päivärahaetuudet. Yrittäjien omavastuuajan korvaamisessa on kuitenkin kyse kohdennetusta järjestelmästä. Siksi esityksessä ehdotetaan, että YEL-vakuutetut yrittäjät rahoittaisivat uudistuksesta aiheutuvat kustannukset itse erityisellä päivärahamaksulla.

Työterveyshuollon korvattavuuden osalta ehdotetaan, että yrittäjille mahdollistettaisiin sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon korvaaminen työterveyshuollon korvausjärjestelmästä. Edellytyksenä olisi, että yrittäjä on järjestänyt itselleen myös ehkäisevän työterveyshuollon. Valtio rahoittaisi muutoksen.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työterveyshuoltolain 12 §:n mukaiselle ennalta ehkäisevälle toiminnalle yhtenäinen 60 prosentin korvaustaso, jota sovellettaisiin sekä työnantajien työntekijöille järjestämään että yrittäjien ja muiden omaa työtään tekevien itselleen järjestämään ennaltaehkäisevän työterveyshuollon korvausmenettelyyn.

Lakiesitys liittyy valtion vuoden 2006 talousarvioesitykseen. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2006. Pykälän, joka koskee yrittäjien oikeutta sairauspäivärahaan omavastuuajalta, on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2006.

Hallitus päätti asiaa koskevasta lakiesityksestä perjantaina 16. syyskuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle samana päivänä.

Lisätietoja: hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti p. (09) 160 73174

Sivun alkuun