Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Yrittäjien ja maatalousyrittäjien eläkesäädöksiin teknisiä muutoksia

Sosiaali- ja terveysministeriö
12.10.2006 11.15
Tiedote -

Uudella, vuoden 2007 alusta voimaan tulevalla työntekijän eläkelailla (TyEL) on ajanmukaistettu ja selkiytetty palkansaajien työeläkelainsäädäntöä. Palkansaajan, yrittäjän ja maatalousyrittäjän eläketurva on sisällöltään samanlainen. TyELin pohjalta yrittäjien ja maatalousyrittäjien eläkejärjestelmiin tehtäisiin vastaavanlaiset muutokset nyt ehdotetuilla uusilla yrittäjän eläkelailla ja maatalousyrittäjän eläkelailla. Muutokset olisivat pääosin teknisiä ja lainsäädäntöä selkeyttäviä.

Samalla yrittäjän vakuuttamista koskevia säännöksiä tarkistettaisiin koskien yrittäjän työtulon ylärajaa, vakuutuksesta vapauttamista ja lisäeläkevakuuttamista. Lisäksi yrittäjän ja maatalousyrittäjän perheenjäsenen käsitettä avopuolison osalta muutettaisiin.

Yrittäjän eläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain voimaantulosta säädettäisiin erillisillä voimaanpanolaeilla.

Esitykset liittyvät valtion vuoden 2007 talousarvioesitykseen. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2007.

Hallitus päätti asiaa koskevien lakiesitysten sisällöistä torstaina 12. lokakuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina.

Lisätietoja antaa hallitussihteeri Carita Wuorenjuuri, puh. 160 74412

Sivun alkuun